Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

1.jpg
Na bielom pozadí veľké zelené písmeno E - symbol stránky Edupage
 • Národný projekt POP II
 • TOPlist

  Združenie rodičov ZŠ, Obchodná 5, Sečovce

  JUDr. Vladimíra Špirková - predseda ZRŠ

  Mária Hredzáková - tajomník

  Ing. Gabriela Mattová - pokladník

  Ivana Furmanová - predseda revíznej komisie

  Občianske združenie (OZ) pri ZRŠ


  Štatutárnym orgánom OZ Združenie rodičov a priateľov školy pri Základnej škole Obchodnej ulici v Sečovciach, ďalej „ZR“ je oprávnená konať JUDr. Vladimíra Špirková - predseda ZRŠ.

  Za OZ Združenie rodičov a priateľov školy pri Základnej škole Obchodnej ulici v Sečovciach, ďalej „ZR“ je oprávnená konať JUDr. Vladimíra Špirková - predseda ZRŠ a Ing. Gabriela Mattová - pokladník, pre potreby bankových operácií v kombinácií.