Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

1.jpg
Na bielom pozadí veľké zelené písmeno E - symbol stránky Edupage
 • Národný projekt POP II
 • TOPlist

  Predmetové komisie (PK) na škole

  Predmetová komisia cudzích jazykov (anglický, nemecký a ruský jazyk)

  Mgr. Marta Kačuňová - vedúca PK

  Mgr. Katarína Dziváková

  Mgr. Marianna Novýkmecová

  PhDr. Bibiana Kravcová

  PaedDr. Jaroslava Ihnátová

  Mgr. Andrea Záhradníková

  Mgr. Stanislav Svepeš

  Mgr. Ján Vaľovský

  Mgr. Katarína Kutná

  Mgr. Adela Ďurková

  Predmetová komisia prírodovedných predmetov

  Mgr. Daniela Sotáková - vedúca PK

  Mgr. Magdaléna Petrovská

  Mgr. Jana Slotová

  PaedDr. Mária Brecková

  PaedDr. Lenka Hoľanová

  Ing. Renáta Strapoňová

  Mgr. Michaela Dušecinová

  Mgr. Ján Vaľovský

  RNDr. Anna Mražíková, PhD.

  Predmetová komisia výchovných predmetov

  Mgr. Martin Magyar - vedúci PK

  Mgr. Milan Siksa

  PaedDr. Mária Brecková

  Mgr. Valentín Kožuch

  Predmetová komisia slovenský jazyk a spoločenskovedné predmety

  Mgr. Ivana Ujhelyiová - vedúca PK

  Mgr. Jana Obrinová

  Mgr. Branislav Soták

  Mgr. Ján Vaľovský

  Mgr. Stanislav Svepeš

  Mgr. Daniela Sotáková

  PaedDr. Jaroslava Ihnátová

  PhDr. Drahomíra Gedorová