Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

Logo školy
1.jpg
TOPlist
Logo školyWeb školy 2015 - 2022 Logo školyFACEBOOKLogo školyEDUPAGE

Predmetové komisie (PK) na škole

Predmetová komisia cudzích jazykov (anglický, nemecký a ruský jazyk)

Mgr. Marta Kačuňová - vedúca PK

Mgr. Katarína Dziváková

Mgr. Marianna Novýkmecová

PhDr. Bibiana Kravcová

PaedDr. Jaroslava Ihnátová

Mgr. Andrea Záhradníková

Mgr. Stanislav Svepeš

Mgr. Ján Vaľovský

Mgr. Katarína Kutná

Mgr. Adela Ďurková

Predmetová komisia prírodovedných predmetov

Mgr. Daniela Sotáková - vedúca PK

Mgr. Magdaléna Petrovská

Mgr. Jana Slotová

PaedDr. Mária Brecková

PaedDr. Lenka Hoľanová

Ing. Renáta Strapoňová

Mgr. Michaela Dušecinová

Mgr. Ján Vaľovský

RNDr. Anna Mražíková, PhD.

Predmetová komisia výchovných predmetov

Mgr. Martin Magyar - vedúci PK

Mgr. Milan Siksa

PaedDr. Mária Brecková

Mgr. Valentín Kožuch

Predmetová komisia slovenský jazyk a spoločenskovedné predmety

Mgr. Ivana Ujhelyiová - vedúca PK

Mgr. Jana Obrinová

Mgr. Branislav Soták

Mgr. Ján Vaľovský

Mgr. Stanislav Svepeš

Mgr. Daniela Sotáková

PaedDr. Jaroslava Ihnátová

PhDr. Drahomíra Gedorová