Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

1.jpg
Na bielom pozadí veľké zelené písmeno E - symbol stránky Edupage
 • Národný projekt POP II
 • TOPlist

  Inkluzívny tím na našej škole

  Inkluzívny tím na našej škole je zložený zo školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga a asistentov učiteľa, ktorí spoločne poskytujú odbornú pomoc žiakom, rodičom a učiteľom. Hlavnou filozofiou inkluzívneho vzdelávania na školách v Slovenskej republike je, aby výchova a vzdelávanie učiacich sa boli realizované na základe rovnosti príležitostí a bez diskriminácie vo všetkých oblastiach. Inkluzívny tím poskytne oveľa lepšie príležitosti vo vzdelávaní žiakom so špecifikami a zároveň skvalitní vzdelávanie aj ostatných žiakov našej školy. Každý člen je erudovaným odborníkom vo svojom odbore a má jasne určenú úlohu v rámci tímu. Viac o pracovnej činnosti a náplni práce členov tímu nájdete na ich podstránkach.

  Zloženie inkluzívneho tímu na našej škole

  Titul, meno, priezviskoMailová adresa
  PhDr. Bibiana Kravcovápsycholog@zsobchodna.eu
  PaedDr. Jaroslava Ihnátovávychovnyporadca@zsobchodna.eu
  Mgr. Tamara Takáčováskolskypsycholog@zsobchodna.eu
  Mgr. Veronika Tothováspecialnypedagog@zsobchodna.eu
  Bc. Ivana Drančákováivana.drancakova@zsobchodna.eu
  Mgr. Lenka Maľudoválenka.maludova@zsobchodna.eu
  Kamila Jenčovákamila.jencova@zsobchodna.eu
  Mgr. Adriána Halászováadriana.halaszova@zsobchodna.eu
  Blanka Szilágyiblanka.szilagyi@zsobchodna.eu