Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

1.jpg
Na bielom pozadí veľké zelené písmeno E - symbol stránky Edupage
 • Národný projekt POP II
 • TOPlist
  

  Učiteľky na 1. stupni 2022 / 2023


  TriedaTitul, meno, priezviskoMailová adresa
  I. AMgr. Dana Mrázová dana.mrazova@zsobchodna.eu
  I. BMgr. Eva Titkováeva.titková@zsobchodna.eu
  I. CPaedDr. Monika Červeňákovámonika.cervenakova@zsobchodna.eu
  II. AMgr. Daniela Jenčovádaniela.jencova@zsobchodna.eu
  II. BMgr. Katarína Ferenčikovákatarina.ferencikova@zsobchodna.eu
  II. CMgr. Adela Ďurkováadela.durkova@zsobchodna.eu
  II. DMgr. Lenka Lecákoválenka.lecakova@zsobchodna.eu
  III. AMgr. Dagmar Puškášovádagmar.puskasova@zsobchodna.eu
  III. BMgr. Dana Hruškociovádana.hruskociova@zsobchodna.eu
  III. CMgr. Iveta Bačováiveta.bacova@zsobchodna.eu
  IV. AMgr. Anna Konečnáanna.konecna@zsobchodna.eu
  IV. BMgr. Eva Ruskovskáeva.ruskovska@zsobchodna.eu
  IV. CMgr. Katarína Kutnákatarina.kutna@zsobchodna.eu
  IV. DMgr.Iveta Šimkováiveta.simkova@zsobchodna.eu