Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

1.jpg Na bielom pozadí veľké zelené písmeno E - symbol stránky Edupage
TOPlist

Informácie pre rodičov o organizácii školského roku 2022 / 2023

Organizácia školského roka 2022 / 2023

Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok). Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok). Testovanie 5 sa uskutoční 17. mája 2023 (streda) z matematiky, slovenského jazyka a literatúry. Testovanie 9 sa uskutoční 22. marca 2023 (streda) z matematiky, slovenského jazyka a literatúry. Náhradný termín testovania je 4. apríl 2023 (utorok).

Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským) dňa 6. apríla 2022 (streda). Náhradný termín je stanovený na dňa 21. apríla 2022 (štvrtok). Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Informácie o Testovaní 9 budú postupne zverejňované aj na našej stránke.

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Testovanie žiakov sa uskutoční vo všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) dňa 18. mája 2022 (streda). Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Informácie o Testovaní 5 budú postupne zverejňované aj na našej stránke.

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ 2022 / 2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zabezpečí v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov. Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 6. septembra 2022 do 28. októbra 2022 vo všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výsledky žiakov zadajú školy do Informačného systému testovania žiakov (ISTŽ) a to najneskôr do 30. novembra 2022.

Termíny prázdnin pre žiakov základných škôl 2022 - 2023
PrázdninyPosledný deň vyučovaniaTrvanie prázdnin počas školského rokaNástup do školy po prázdnináchJesenné27. október 2022
(štvrtok)
28. október – 31. október 2022
(štvrtok, pondelok)
2. november 2022
(streda)

Vianočné22. december 2022
(štvrtok)
23. december 2022 – 7. január 2023
(piatok, piatok)
9. január 2023
(pondelok)

Jarné3. marec 2023
(piatok)
6. marec - 10. marec 2023
(pondelok, piatok)
13. marec 2023
(pondelok)

Veľkonočné5. apríl 2023
(streda)
6. apríl - 11. apríl 2022
(štvrtok, utorok)
20. apríl 2022
(streda)

Letné30. jún 2023
(piatok)
1. júl - 31. august 2023
(sobota, štvrtok)
4. september 2023
(pondelok)