Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

1.jpg Na bielom pozadí veľké zelené písmeno E - symbol stránky Edupage
TOPlist


Dôležité kontakty: telefón a email

FunkciaTelefónne čísloSlužobný mail
Hlavná mailová adresa0948 726 692skola@zsobchodna.eu
Riaditeľ školy0948 726 692riaditel@zsobchodna.eu
Zástupkyňa riaditeľa školy pre 1. stupeň0948 997 264zastupkyna1-4@zsobchodna.eu
Zástupkyňa riaditeľa školy pre 2. stupeň0902 616 278zastupkyna5-9@zsobchodna.eu
Školský psychológ 1056 678 26 41 psycholog@zsobchodna.eu
Školský psychológ 2056 678 26 41 skolskypsycholog@zsobchodna.eu
Špeciálny pedagóg 056 678 26 41 specialnypedagog@zsobchodna.eu
Kariérny poradca056 678 26 41 kariernyporadca@zsobchodna.eu
Školská jedáleň 0903 616 710 jedalen@zsobchodna.eu
Systém EDUPAGE a OFFICE 365056 678 26 41 izk@zsobchodna.eu
Správa webového sídla056 678 26 41 webmaster@zsobchodna.eu
Sekretariát školy056 678 26 41 mzdove@zsobchodna.eu
Ekonómka školy056 678 26 41 ekonom@zsobchodna.eu
Zápis do 1. ročníka0948 997 264 zapis@zsobchodna.eu