Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

Logo školy
1.jpg
TOPlist
Logo školyWeb školy 2015 - 2022 Logo školyFACEBOOKLogo školyEDUPAGE

Inovácia metód vzdelávania na ZŠ Obchodná

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ - SORO pre OP vzdelávanie
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

 • Názov projektu: Inovácia metód vzdelávania na ZŠ Obchodná
 • Žiadateľ:Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
 • Sektor:verejný
 • Operačný program:2610003 OP Vzdelávanie
 • Opatrenie:1.1 Premena tradičnej školy na modernú
 • Kód výzvy:OPV-2011/1.1/06-SORO
 • Identifikátor žiadosti o NFP: 531426
 • Celkové výdavky projektu: 241 447,26 €
 • Požadovaná výška NFP: 229 374,90 €

Strategické ciele projektu a cieľové skupiny

 • Inovovať obsah a metódy vzdelávania na ZŠ s cieľom moderne pripraviť pedagógov a žiakov pre vedomostnú spoločnosť
 • Zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania s podporou IKT (informačno-komunikačných technológií) a overenie vo vyučovacom procese budúcej modernej ZŠ
 • Podporiť vzdelávanie pedagógov ZŠ v získavaní a rozvoji kompetencií pre úspešnú premenu tradičnej školy na modernú
 • Pedagogickí zamestnanci školy: 16 učiteľov (10 žien, 6 mužov)
 • Žiaci ZŠ: 570 (I.stupeň - 274, II.stupeň - 296)
 • Projekt realizovaný v termíne september 2012 - marec 2014

Zmluvy k projektu nájdete na stránke
Zverejňované dokumenty - Zmluvy