Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

1.jpg
Na bielom pozadí veľké zelené písmeno E - symbol stránky Edupage
 • Národný projekt POP II
 • TOPlist

  Zmluvy - školský rok 2022 / 2023

  Zmluva o organizovaní lyžiarskeho výcviku

  Zmluva o ubytovaní žiakov počas lyžiarskeho výcviku

  Zmluva o preprave žiakov na lyžiarsky výcvik

  Zmluva o prenájme telocvične

  Zmluva o prenájme telocvične

  Zmluva o prenájme telocvične

  Zmluva o prenájme telocvične

  Zmluva o prenájme telocvične

  Zmluva o prenájme telocvične

  Zmluva o prenájme telocvične

  Zmluva o prenájme telocvične

  Kolektívna zmluva ZO OZ PšaV

  Zmluva o prenájme priestorov pre Centrum voľného času Sečovce

  Zmluva o prenájme priestorov pre Základnú umeleckú školu Sečovce

  Zmluva o prenájme telocvične

  Zmluva o duálnom vzdelávaní

  Zmluva o prenájme telocvične

  Zmluva o prenájme telocvične

  Poistenie žiakov proti krádeži a úrazové pistenie

  Škola v prírode pre štvrtákov

  Staršie zmluvy sú zverejnené na:

  Staršie zverejnené zmluvy