Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

1.jpg
Na bielom pozadí veľké zelené písmeno E - symbol stránky Edupage
 • Národný projekt POP II
 • TOPlist
  

  Školský klub detí 2022 / 2023

  Pracovná doba: 10.30 - 16.30

  TriedaTitul, meno, priezviskoMailová adresa a telefón

  VIII. oddelenieMária Winklerová
  vedúca ŠKD
  maria.winklerova@zsobchodna.eu
  0949 144 917

  I. oddelenieBc. Andrea Mudráandrea.mudra@zsobchodna.eu
  0944 224 368
  II. oddelenieBc. Viola Popaďákováviola.popadakova@zsobchodna.eu
  0944 706 586
  III. oddelenieMgr. Eva Rozmanováeva.rozmanova@zsobchodna.eu
  0944 250 695
  IV. oddelenieMgr. Katarína Frankovákatarina.frankova@zsobchodna.eu
  0949 145 795
  V. oddelenieBc. Miroslav Onderkomiroslav.onderko@zsobchodna.eu
  0944 390 446
  VI. oddelenieBibiana Baňackábibiana.banacka@zsobchodna.eu
  0944 298 090
  VII. oddelenieBc. Ľubica Kelbeloválubica.kelbelova@zsobchodna.eu
  0944 395 795