Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

1.jpg
Na bielom pozadí veľké zelené písmeno E - symbol stránky Edupage
 • Národný projekt POP II
 • TOPlist
  

  Učiteľky a učitelia na 2. stupni 2022 / 2023


  TriedaTitul, meno, priezviskoMailová adresa
  V. AMgr. Marianna Novýkmecovámarianna.novykmecova@zsobchodna.eu
  V. BMgr. Andrea Záhradníkováandrea.zahradnikova@zsobchodna.eu
  V. CMgr. Jana Obrinovájana.obrinova@zsobchodna.eu
  VI. AMgr. Drahomíra Gedorovádrahomira.gedorova@zsobchodna.eu
  VI. BMgr. Daniela Sotákovádaniela.sotakova@zsobchodna.eu
  VI. CMgr. Branislav Sotákbranislav.sotak@zsobchodna.eu
  VII. AMgr. Valentín Kožuchvalentin.kozuch@zsobchodna.eu
  VII. BMgr. Stanislav Svepešstanislav.svepes@zsobchodna.eu
  VII. CMgr. Marta Kačuňovámarta.kacunova@zsobchodna.eu
  VIII. AMgr. Milan Siksamilan.siksa@zsobchodna.eu
  VIII. BMgr. Magdaléna Petrovskámagdalena.petrovska@zsobchodna.eu
  VIII. CMgr. Jana Slotovájana.slotova@zsobchodna.eu
  IX. AMgr. Ivana Ujhelyiováivana.ujhelyiova@zsobchodna.eu
  IX. BPaedDr. Martin Magyar, MBAmartin.magyar@zsobchodna.eu
  Bez triedyPaedDr. Mária Breckovámaria.breckova@zsobchodna.eu
  Bez triedyMgr. Katarína Dzivákovákatarina.dzivakova@zsobchodna.eu
  Bez triedyPaedDr. Lenka Hoľanoválenka.holanova@zsobchodna.eu
  Bez triedyPaedDr. Jaroslava Ihnátovájaroslava.ihnatova@zsobchodna.eu
  Bez triedyRNDr. Anna Mražíková, PhD.anna.mrazikova@zsobchodna.eu
  Bez triedyMgr. Ján Vaľovskýjan.valovsky@zsobchodna.eu