Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

Logo školy
1.jpg
TOPlist
Logo školyWeb školy 2015 - 2022 Logo školyFACEBOOKLogo školyEDUPAGE

Školská knižnica - knižnica pre žiakov a učiteľov

Otváracie hodiny knižnice pre žiakov

Pondelok: 13.00 - 16.00 hod.

Streda: : 13.00 - 16.00 hod.

Školská knižnica na našej škole pozostáva zo žiackej a učiteľkej knižnice. V súčasnosti je žiacka knižnica okrem výpožičiek literatúry aj miestom na realizáciu zaujímavých vyučovacích hodín, realizáciu rôznych projektov či mimoškolskej krúžkovej činnosti žiakov. Knižnica je vybavená modernou didaktickou technikou: je tu televízor, DVD prehrávač, počítač s pripojením na internet. Učiteľskú knižnicu navštevujú ju všetci pedagogickí pracovníci, ktorí si vypožičiavajú metodické príručky na vyučovanie svojich predmetov a odborné knihy potrebné pre svoj odborný rast.