Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

1.jpg
Na bielom pozadí veľké zelené písmeno E - symbol stránky Edupage
 • Národný projekt POP II
 • TOPlist

  Voľné pracovné miesta

  Informácie o voľných pracovných miestach

  V zmysle § 11 ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

  Naša škola momentálne ponúka voľné pracovné miesto vychovávateľ / vychovávateľka v Školskom klube detí.

  Vychovávateľ / vychovávateľka v Školskom klube detí