Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

1.jpg
Na bielom pozadí veľké zelené písmeno E - symbol stránky Edupage
  • Národný projekt POP II
  • TOPlist

    Projekt DETSKÝ ČIN ROKA

    Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do projektu DETSKÝ ČIN ROKA. Žiaci sa postupne oboznámia s aktivitami svojich rovesníkov po celom Slovensku, ktorí vykonali dobrý skutok. Z navrhnutých skutkov potom hlasovaním si vyberú ten skutok, ktorý ich najviac zaujal. Viac informácii o projekte nájdete na adrese: www.detskycin.sk.