Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

1.jpg
Na bielom pozadí veľké zelené písmeno E - symbol stránky Edupage
 • Národný projekt POP II
 • TOPlist

  Slávnostný zápis do 1. ročníka - školský rok 2023 / 2024


  Zápis do 1. ročníka

  Základná škola, Obchodná 5, Sečovce pozýva všetkých budúcich prváčikov, ich rodičov a príbuzných na slávnostný zápis, ktorý sa uskutoční v dňoch 1. a 2. apríla 2023 v čase od 13.00 do 17.00 hod.. Tešíme sa na Vašu účasť.

  K zápisu je potrebné priniesť si so sebou kópiu rodného listu dieťaťa, občiansky preukaz zákonných zástupcov, splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zákonného zástupcu dieťaťa, doklady o prípadnom vyšetrení dieťaťa v CPPPaP. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zápisu v stanovenom čase, môžete dieťa zapísať aj v termíne od. 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023 na sekretariáte školy v čase od 8:00 – 15:00 hod.

  Zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať iba na jednu školu! Zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať do ktorejkoľvek základnej školy. Žiadne peniaze nie je potrebné platiť vopred!

  K zápisu je potrebná účasť oboch zákonných zástupov. Ak sa niektorý zo zákonných zástupcov nemôže dostaviť, je potrebné priniesť vyplnené a podpísané splnomocnenie zákonného zástupcu dieťaťa.

  Elektronická prihláška do 1. ročníka bude spustená 1. 4. 2023. Elektronické dokumenty k zápisu budú zverejnené čoskoro !

  Slávnostný zápis do 1. ročníka

  Čo ponúka naša škola žiakom