Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

1.jpg
Na bielom pozadí veľké zelené písmeno E - symbol stránky Edupage
  • Národný projekt POP II
  • TOPlist

    Ďalšie vzdelávanie učiteľov

    Zverejnenie priznaných kreditov pedagogických zamestnancov

    Priznané kredity - elektronický dokument (pdf)