Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

1.jpg Na bielom pozadí veľké zelené písmeno E - symbol stránky Edupage
TOPlist

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Zverejnenie priznaných kreditov pedagogických zamestnancov

Priznané kredity - elektronický dokument (pdf)