Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

1.jpg
Na bielom pozadí veľké zelené písmeno E - symbol stránky Edupage
  • Národný projekt POP II
  • TOPlist

    Záujmové útvary: 2. stupeň - 2022 / 2023

    Aktuálny zoznam krúžkov bude zverejnený po ich oficiálnom spustení