Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

1.jpg
Na bielom pozadí veľké zelené písmeno E - symbol stránky Edupage
 • Národný projekt POP II
 • TOPlist

  Rada školy pri ZŠ, Obchodná 5, Sečovce

  Mgr. Martin Magyar, MBA. - predseda Rady školy

  Ing. František Korytko - podpredseda Rady školy

  Mgr. Dana Mrázová

  Irena Hankoščáková

  RNDr. Ivan Talian, PhD.

  Katarína Hrtúsová

  Peter Bača

  Dušan Koško

  Ing. Peter Domanič

  Sidónia Pavurová

  Slavomír Seman