Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

Logo školy
1.jpg
TOPlist
Logo školyWeb školy 2015 - 2022 Logo školyFACEBOOKLogo školyEDUPAGE

Školský časopis - časopis Dolňáčik

Pár slov o časopise Dolňáčik

Časopis Dolňačik vznikol v roku 1997 . Vychádza ako občasník. Prináša informácie zo života školy, rozhovory so žiakmi, učiteľmi, vlastnú tvorbu žiakov.