Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

1.jpg
Na bielom pozadí veľké zelené písmeno E - symbol stránky Edupage
  • Národný projekt POP II
  • TOPlist

    Školský časopis - časopis Dolňáčik

    Pár slov o časopise Dolňáčik

    Časopis Dolňačik vznikol v roku 1997 . Vychádza ako občasník. Prináša informácie zo života školy, rozhovory so žiakmi, učiteľmi, vlastnú tvorbu žiakov.