Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

1.jpg
Na bielom pozadí veľké zelené písmeno E - symbol stránky Edupage
 • Národný projekt POP II
 • TOPlist

  Metodické združenia (MZ) na škole

  Metodické združenie 1. a 2. ročník

  Mgr. Dana Mrázová - vedúca MZ

  Mgr. Eva Titková

  PaedDr. Monika Červeňáková

  Mgr. Daniela Jenčová

  Mgr. Katarína Ferenčiková

  Mgr. Adela Ďurková

  Mgr. Lenka Lecáková

  Metodické združenie 3. a 4. ročník

  Mgr. Anna Konečná - vedúca MZ

  Mgr. Dagmar Puškášová

  Mgr. Dana Hruškociová

  Mgr. Iveta Bačová

  Mgr. Eva Ruskovská

  Mgr. Katarína Kutná

  Mgr. Iveta Šimková

  Metodické združenie Školský klub detí

  Mária Winklerová - vedúca MZ

  Bc. Ľubica Kelbelová

  Bc. Miroslav Onderko

  Bc. Viola Popaďáková

  Bibiana Baňacká

  Helena Glezová

  Bc. Eva Rozmanová

  Andrea Múdra