Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

Logo školy
1.jpg
TOPlist
Logo školyWeb školy 2015 - 2022 Logo školyFACEBOOKLogo školyEDUPAGE

Metodické združenia (MZ) na škole

Metodické združenie 1. a 2. ročník

Mgr. Dana Mrázová - vedúca MZ

Mgr. Eva Titková

PaedDr. Monika Červeňáková

Mgr. Daniela Jenčová

Mgr. Katarína Ferenčiková

Mgr. Adela Ďurková

Mgr. Lenka Lecáková

Metodické združenie 3. a 4. ročník

Mgr. Anna Konečná - vedúca MZ

Mgr. Dagmar Puškášová

Mgr. Dana Hruškociová

Mgr. Iveta Bačová

Mgr. Eva Ruskovská

Mgr. Katarína Kutná

Mgr. Iveta Šimková

Metodické združenie Školský klub detí

Mária Winklerová - vedúca MZ

Bc. Ľubica Kelbelová

Bc. Miroslav Onderko

Bc. Viola Popaďáková

Bibiana Baňacká

Helena Glezová

Bc. Eva Rozmanová

Andrea Múdra