Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

Logo školy
1.jpg
TOPlist
Logo školyWeb školy 2015 - 2022 Logo školyFACEBOOKLogo školyEDUPAGE

Program Erasmus+ na Základnej škole v Sečovciach

Naša škola získala akreditáciu na Erasmus v sektore školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže, vzdelávania dospelých z výzvy 2022 a máme radosť, že budeme môcť ponúknuť našim žiakom a pedagógom jedinečné príležitosti na vzdelávanie a rozvoj v medzinárodnom kontexte. Akreditácia projektu: 2022-1-SK01-KA120-SCH-000103935

Erasmus+ je európsky program podporujúci vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež, a šport. Tento program nám umožňuje spolupracovať s inými školami a inštitúciami v Európe, čím otvára dvere pre kultúrnu výmenu, zdieľanie najlepších postupov a rozširovanie horizontov našich žiakov a pedagógov.

Výhody programu Erasmus+ pre našu školu:
1. Medzinárodná skúsenosť: naši žiaci budú mať príležitosť cestovať do iných krajín, spoznávať nové kultúry a stretávať sa s vrstovníkmi zo zahraničia.
2. Jazykový rozvoj: program podporuje jazykový rozvoj našich žiakov, pretože komunikácia v medzinárodnom prostredí je kľúčová zručnosť.
3. Inovácia vo výučbe: Erasmus+ nám umožňuje zdieľať pedagogické postupy s inými školami a získavať nové inšpirácie pre výučbu.
4. Rozvoj medzikultúrnych kompetencií: študenti sa učia tolerancii, rešpektu voči iným kultúram a otvorenosti mysle.
5. Rozvoj osobných a sociálnych zručností: medzinárodné projekty podporujú rozvoj vedenia, tímovej spolupráce a riešenia problémov.

Aktuálne projekty: Naša škola je momentálne zapojená do viacerých projektov podporovaných programom Erasmus+. Sledujte našu webovú stránku a sociálne médiá, aby ste boli vždy informovaní o najnovších udalostiach a aktivitách spojených s týmito projektami.