Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

Logo školy
1.jpg
TOPlist
Logo školyWeb školy 2015 - 2022 Logo školyFACEBOOKLogo školyEDUPAGE

Zmluvy - školský rok 2023 / 2024

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o umiestnení au

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o poistení žiakov (úraz, krádež)

Poistenie majetku právnických osôb

Zmluva o udelení licencie pre školskú jedáleň

Zmluvy - školský rok 2022 / 2023

Zmluva o organizovaní lyžiarskeho výcviku

Zmluva o ubytovaní žiakov počas lyžiarskeho výcviku

Zmluva o preprave žiakov na lyžiarsky výcvik

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o prenájme telocvične

Kolektívna zmluva ZO OZ PšaV

Zmluva o prenájme priestorov pre Centrum voľného času Sečovce

Zmluva o prenájme priestorov pre Základnú umeleckú školu Sečovce

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o duálnom vzdelávaní

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o prenájme telocvične

Poistenie žiakov proti krádeži a úrazové pistenie

Škola v prírode pre štvrtákov

Staršie zmluvy sú zverejnené na:

Staršie zverejnené zmluvy