Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

Logo školy
1.jpg
TOPlist
Logo školyWeb školy 2015 - 2022 Logo školyFACEBOOKLogo školyEDUPAGE

Rozvíjame tradície - projekt

ZŠ Obchodná 5 Sečovce už po tri roky v mesiaci jún organizuje Slovenský deň. Vystupujú na ňom žiaci s ľudovými pesničkami, tancami, či rozprávaním. Predstavili sa nám deti zo súboru Parchovianka, ženy z Vechca nám priblížili tradície mútenia masla a pečenia chleba, ktorý deťom veľmi chutil. Počas Slovenského dňa sme mali ochutnávku tradičných jedál, prebiehajú tvorivé dielne, kde pozývame priateľov školy, aby žiakov oboznámili s tradičnými technikami.

Žiakom sa páčilo paličkovanie, tkanie, vyšívanie, pletenie, príprava pirohov a deti mali záujem naučiť sa tieto techniky. Oblečenie je tradičné, deti vystupujú v ľudových krojoch. Zabezpečiť kroj pre žiaka je finančne náročné a často nemajú taký vzťah k požičaným veciam, ako keď prispejú vlastnou prácou k vytvoreniu dielka.

Vďaka finančným prostriedkom na projekt od nadačného fondu Telekom pri Nadácií Pontis sme získali prostriedky na realizáciu projektu: „Rozvíjame tradície“ v hodnote 730 eur. Cieľom projektu je zapojiť deti do tvorivej dielne, naučiť ich technike a deti potom samy budú prezentovať svoje výrobky a techniky počas Slovenského dňa. Pridať sa môžu matky na materskej dovolenke, nezamestnané a staré mamy.

Formou tvorivých dielní chceme poznávať tradície a rozvíjať zručnosti u žiakov. Žiaci pod vedením učiteľov sa naučia zdobiť plátno - modrotlačová technika, plstenie, servítkovej technike a zdobenie jednoduchých krojov. Dielne budú od februára 1-krát v týždni po dve hodiny. Techniky budú vyučovať učiteľky, kroje pre žiakov budú šiť 3 učiteľky a vychovávateľky. Návštevy múzea v Trebišove sa zúčastnia 40 žiaci. Naučené techniky a svoje umenie žiaci budú môcť ukázať na "Slovenskom dni" ostatným žiakom, rodičom a starým rodičom, kde už vo vytvorených krojoch vystúpia so spevmi a ľudovým rozprávaním naši žiaci, čo bude zároveň aj prezentáciou projektu a jeho ukončenie.