Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

Logo školy
1.jpg
TOPlist
Logo školyWeb školy 2015 - 2022 Logo školyFACEBOOKLogo školyEDUPAGEDôležité kontakty: telefón a email

FunkciaTelefónne čísloSlužobný mail

Hlavná mailová adresa0948 726 692skola@zsobchodna.eu

Riaditeľ školy0948 726 692riaditel@zsobchodna.eu

Zástupkyňa riaditeľa školy pre 1. stupeň0948 997 264zastupkyna1-4@zsobchodna.eu

Zástupkyňa riaditeľa školy pre 2. stupeň0902 616 278zastupkyna5-9@zsobchodna.eu

Školský psychológ 1056 678 26 41 psycholog@zsobchodna.eu

Školský psychológ 2056 678 26 41 skolskypsycholog@zsobchodna.eu

Špeciálny pedagóg 056 678 26 41 specialnypedagog@zsobchodna.eu

Kariérny poradca056 678 26 41 kariernyporadca@zsobchodna.eu

Školská jedáleň 0903 616 710 jedalen@zsobchodna.eu

Systém EDUPAGE a OFFICE 365056 678 26 41 izk@zsobchodna.eu

Správa webového sídla056 678 26 41 webmaster@zsobchodna.eu

Sekretariát školy056 678 26 41 mzdove@zsobchodna.eu

Ekonómka školy056 678 26 41 ekonom@zsobchodna.eu

Zápis do 1. ročníka0948 997 264 zapis@zsobchodna.eu