Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

Logo školy
1.jpg
TOPlist
Logo školyWeb školy 2015 - 2022 Logo školyFACEBOOKLogo školyEDUPAGE

Informácie pre rodičov o organizácii školského roku 2023 / 2024

Organizácia školského roka 2023 / 2024

Školský rok sa začína 1. septembra 2023. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024 (streda). Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok). Testovanie 9 sa uskutoční 20. marca 2024 (streda) z matematiky, slovenského jazyka a literatúry. Náhradný termín testovania je 4. apríl 2024 (štvrtok).

Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Testovanie žiakov sa uskutoční vo všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra dňa 20. marca 2024 (streda). Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ. Náhradný termín "Testovania 9" je 4. apríl 2024 (štvrtok). Informácie o Testovaní 9 budú postupne zverejňované aj na našej stránke. Tieto informácie sa týkajú žiakov a škôl s vyučovacím jazykom slovenským.

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ 2023 / 2024

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zabezpečí v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov. Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 5. septembra 2023 do 27. októbra 2023 vo všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výsledky žiakov zadajú školy do Informačného systému testovania žiakov (ISTŽ) a to najneskôr do 30. novembra 2022.

Všeobecné informácie k testovaniu žiakov 1. a 3. ročníkov

Termíny prázdnin pre žiakov základných škôl 2023 - 2024

Prinášame Vám aktuálny prehľad prázdnin počas školského roka 2023 / 2024 pre prípadné plánovanie rodinných dovoleniek. V prehľade sú uvedené jarné prázdniny pre žiakov Košického a Prešovského samosprávneho kraja.


PrázdninyPosledný deň vyučovaniaTrvanie prázdnin počas školského rokaNástup do školy po prázdninách

Jesenné27. október 2023
(piatok)
30. október – 31. október 2022
(pondelok, utorok)
2. november 2022
(štvrtok)
Vianočné22. december 2023
(piatok)
23. december 2022 – 7. január 2024
(sobota, piatok)
8. január 2024
(pondelok)
Jarné23. február 2024
(piatok)
26. február - 1. marec 2024
(pondelok, piatok)
4. marec 2024
(pondelok)
Veľkonočné27. marec 2024
(streda)
28.marec - 2. apríl 2024
(štvrtok, utorok)
3. apríl 2024
(streda)
Letné28. jún 2024
(piatok)
1. júl - 1. september 2024
(sobota, nedeľa)
2. september 2024
(pondelok)