Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

Logo školy
1.jpg
TOPlist
Logo školyWeb školy 2015 - 2022 Logo školyFACEBOOKLogo školyEDUPAGE

Inkluzívny tím - školská psychologička 2

Mgr. Tamara Takáčová

Email: skolskypsycholog@zsobchodna.eu
Telefónny kontakt: sekretariát školy 056 678 26 41 - žiadajte kontakt na školskú psychologičku


Ciele a úlohy školskej psychologičky

Školská psychologička pracuje na škole 5 dni v týždni od pondelka do piatka v čase od 7:30 - 15:30. Pre žiakov sú návštevné hodiny denne v čase od 8:00 do 13:30 hod. Pre rodičov je možné organizovať návštevné hodiny po vzájomnom dohovore. Takisto je možné dohodnúť si konzultácie po predchádzajúcom dohovore aj v inom čase.

Požiadať o pomoc si vyžaduje naozaj veľa síl a neskutočnú dávku odvahy. Niekedy je bremeno, ktoré nám prinesie život, príliš ťažké a je úplne v poriadku, ak o tom niekomu povieme. Požiadať o pomoc a zdôveriť sa niekomu nie je nikdy hanbou a ani zlyhaním. Ak ťa niečo trápi, ak ti je ťažko na duši, nezostávaj so svojou bolesťou sám. Školský psychológ ti poskytne podporu, prijatie a profesionálnu odbornú pomoc.

    Psychológ pomáha:

  • - poznávať osobnosť žiakov, ich vlastnosti, schopnosti, záujmy, postoje, ašpirácie a i.

  • - ppri adaptácii prvákov a nových žiakov do triedneho kolektívu

  • - žiakom riešiť problémy s učením (motivácia k učeniu, nesprávne návyky v učení, záťažové situácie, tréma a strach, nespokojnosť so známkami, poruchy učenia a i.)

  • - žiakom a pedagogickým zamestnancom pri riešení osobných problémov (problémy so začlenením, hľadanie zmyslu života a hodnôt, problémy s priateľmi, rodičmi, učiteľmi, komunikačné ťažkosti a i.)

  • - sleduje sociálne vzťahy a sociálnu atmosféru v triedach a pomáha pri náprave narušených vzťahov

  • - podieľa sa na procese profesionálnej orientácie a voľby povolania žiakov (v spolupráci s výchovným poradcom)

  • - vykonáva prípravu a realizáciu preventívnych programov na rozvoj osobnosti a medziľudských vzťahov, besied, prednášok a pod.

Školský psychológ v prípade potreby spolupracuje s CPPPaP a inými externými poskytovateľmi pedagogicko-psychologických služieb pre deti a mládež, ktorí sú ochotní pomôcť.

-