Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

Logo školy
1.jpg
TOPlist
Logo školyWeb školy 2015 - 2022 Logo školyFACEBOOKLogo školyEDUPAGE

Inkluzívny tím - školská psychologička 1

PhDr. Bibiana Kravcová

Email: psycholog@zsobchodna.eu
Telefónny kontakt: sekretariát školy 056 678 26 41 - žiadajte kontakt na školskú psychologičku


Ciele a úlohy školskej psychologičky

Zákon o školských zariadeniach umožňuje, aby škola prijala do pracovného pomeru školského psychológa. Úlohou školského psychológa je zladiť z psychologického hľadiska všetky prvky systému školy, riadi sa pritom cieľmi a plánmi školy. Značná časť práce spočíva v preventívnych aktivitách. Školský psychológ sa vo svojej činnosti zameriava na plnenie tzv. podporných služieb v škole.

  • Diagnostická: psychodiagnostickými metódami prostredníctvom psychologických vyšetrení poznáva osobnosť žiaka, jeho schopnosti, osobnostné vlastnosti, identifikuje poruchy správania a učenia a spolu s učiteľmi a ostatnými odborníkmi sa podieľa na ich zmiernení.

  • Preventívna: sleduje pripravenosť žiakov pre školu a jej požiadavky (školská zrelosť a odporučí vyšetrenie iným odborníkom ) pozoruje žiakov v triedach za účelom odhalenia problémových žiakov, prípadne problémových vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, vytvára a realizuje špeciálne programy napomáhajúce zdravému rozvoju osobnosti žiaka.

  • Intervenčná: vytvára spolu s učiteľským kolektívom podmienky pre uskutočňovanie pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k rodičom, učiteľom a spolužiakom, ako aj ku škole a školskému učivu. Rovnako tiež napomáha učiteľom a rodičom spracovávať ich postoje a prežívanie, ktoré sa u nich objavujú v súvislosti s určitými prejavmi správania u detí. Napomáha riešeniu situácie či vzťahu medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi.

  • Poradenská: poskytuje konzultácie rodičom, učiteľom a žiakom, napríklad v oblasti voľby povolania po psychodiagnostickom vyšetrení , pomáha pri integrácii žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami vo výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle ich plnohodnotného života.

Výhodou školského psychológa, ktorý pôsobí priamo na škole je, že osobne pozná atmosféru školy, jej problémy, osobne pozná členov pedagogického zboru, štýl ich práce a používané metódy, žiaci môžu v prípade potreby okamžite využiť jeho služby a požiadať o radu. Pri problémoch, ktoré presahujú jeho možnosti a odbornosť môže klientov posielať ďalším odborníkom (do CPPP, klinickému psychológovi, psychiatrovi, neurológovi a pod.).