Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

Logo školy
1.jpg
TOPlist
Logo školyWeb školy 2015 - 2022 Logo školyFACEBOOKLogo školyEDUPAGEŠkolský klub detí 2022 / 2023

Pracovná doba: 10.30 - 16.30

TriedaTitul, meno, priezviskoMailová adresa a telefón

IV. oddelenie
(II. A + III. A)
Mária Winklerová
vedúca ŠKD
maria.winklerova@zsobchodna.eu
0949 144 917

I. oddelenie
(I. A + III. C)
Mgr. Katarína Franková
 
katarina.frankova@zsobchodna.eu
0949 145 795
II. oddelenie
(I. B + časť III. D)
Mgr. Eva Vargová
 
eva.rozmanova@zsobchodna.eu
0944 250 695
III. oddelenie
(I. C + časť III. D)
Bc. Ľubica Kelbelová
 
lubica.kelbelova@zsobchodna.eu
0944 395 795
V. oddelenie
(III. B + IV. A)
Bibiana Baňacká
 
bibiana.banacka@zsobchodna.eu
0944 298 090
VI. oddelenie
(II. B + IV. B)
Bc. Viola Popaďáková
 
viola.popadakova@zsobchodna.eu
0944 706 586
VII. oddelenie
(II. C + IV. C)
Bc. Miroslav Onderko
 
miroslav.onderko@zsobchodna.eu
0944 390 446