Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

Logo školy
1.jpg
TOPlist
Logo školyWeb školy 2015 - 2022 Logo školyFACEBOOKLogo školyEDUPAGE

Tlačivá k 2% daní pre našu školu - aktuálne za rok 2023:

Vážení rodičia, z dôvodu zmeny stanov Združenia rodičov školy nebude možné venovať 2 % z dane za rok 2023 pre našu školu. Ďakujeme za pochopenie.

Údaje o občianskom združení:

 • Názov:Združenie rodičov a priateľov školy pri Základnej škole na Obchodnej ulici v Sečovciach
 • Forma:Občianske združenie
 • IČO:35564849
 • SID:Nevypĺňa sa
 • Adresa:Obchodná 5, 078 01 Sečovce

 • Ako postupovať pri darovaní 2% daní

  Daňové priznanie za Vás podáva Váš zamestnávateľ:

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. februára 2023 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň za rok 2022 a vydanie tlačiva Potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane a obe vyplnené tlačivá doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska – najneskôr do 30. apríla 2023.

  Fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

  • Vypočítajte si 2 % z dane z príjmov a vyplňte príslušný formulár daňového priznania, vyplňte Údaje o prijímateľovi, ktoré nájdete na tejto stránke vyššie. Riadne vyplnené tlačivo doručte v lehote – do 31. marca 2023 na Váš daňový úrad podľa miesta bydliska a v tomto termíne aj uhraďte daň.

  Právnická osoba

  • Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur). V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).

  Dobrovoľnícke aktivity

  • Ak ste osoba, ktorá odpracovala minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít, môžete poukázať 3% z dane. Ak spĺňate túto podmienku, môžete vyplniť potvrdenie na www.rozhodni.sk