Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

Logo školy
1.jpg
TOPlist
Logo školyWeb školy 2015 - 2022 Logo školyFACEBOOKLogo školyEDUPAGE

Projekt Digiškola

Je to národný projekt pod názvom "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva", ktorý realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Úlohou projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Jeho súčasťou je aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Financovaný je z prostriedkov Európskej únie v rámci programu OPIS.

V rámci projektu Digiškola sme získali moderné digitálne vybavenie, ktoré nám umožní modernizovať výučbu. Získali sme 1 set pozostávajúci z interaktívnej tabule a notebooku, 20 tabletov, 1 wifi-router. Partnerom projektu je Metodicko-pedagogické centrum, ktoré zodpovedá za organizačno-personálne zabezpečenie využívania digitálnych vzdelávacích materiálov pre moderné formy výučby. Učebňa bola v školskom roku 2014 / 2015 zriadená v IX. A triede na poschodí a bola dostupná pre všetkych žiakov školy počas vyučovania.

Viac o projekte nájdete na stránke DIGIŠKOLA.SK