Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

Logo školy
1.jpg
TOPlist
Logo školyWeb školy 2015 - 2022 Logo školyFACEBOOKLogo školyEDUPAGE

Testovanie 9 - 2023

Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (v školách s vyučovacím jazykom ukrajinským). Testovanie žiakov sa uskutočňuje podľa vzdelávacích štandardov Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy, vzdelávacích štandardov pre 1. – 4. ročník gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a pre 1. ročník gymnázií s päťročným vzdelávacím programom Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá a sleduje ich obsahovú a výkonovú zložku. Testovanie 9 sa uskutoční 22. marca 2023 (streda) z matematiky, slovenského jazyka a literatúry. Náhradný termín testovania je 4. apríl 2023 (utorok). Viac informácií nájdete na stránkach NUCEM-u, TESTOVANIE 9 – 2023.

Testovanie 9 - 2023: dôležité dokumenty


Základné informácie o Testovaní 9 - 2023
Vzorové odpoveďové hárky
Špecifikácia testu z matematiky
Špecifikácia testu z vyučovacích jazykov