Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Novinky zo života školy

 • Plenárne a triedne schôdze Združenia rodičov školy


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na ulici Obchodná 5, Sečovce, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 4. novembra 2016 (piatok) o 16.30 hod sa uskutoční plenárna schôdza Združenia rodičov školy v priestoroch školskej telocvične. Po jej skončení sa budú konať triedne aktívy zruženia rodičov pod vedením triednych učiteľov.


 • Fotgrafovanie portrétov do kolekcie


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na ulici Obchodná 5, Sečovce, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 4. novembra 2016 (piatok) sa uskutoční fotografovanie portrétov so spracovaním do kolekcie. V ponuke je 1 kus kalendára s portrétom 18x36 cm, 1 kus fotomix s 5 portrétmi 18x36 cm a 2 kusy stolového kalendára 9x13 cm s potrétom. Cena kolekcie je 10 €. Je tu možnosť zakúpenia alebo vrátenia na základe spokojnosti.


 • Najväčšie jablko a hruška na desiatu


  Výživa patrí k rozhodujúcim faktorom, ktoré ovplyvňujú zdravie každého z nás.

  Jablko, hruška

  16. október je Svetovým dňom výživy. Žiaci I. stupňa si ho pripomenuli už tradičnou súťažou Najväčšie jablko, najväčšia hruška na desiatu a rozhlasovou reláciou, ktorá bola tematicky zameraná na význam zeleniny a ovocia vo výžive. Žiaci sa dozvedeli, že ovocie a zelenina sú veľmi dôležitou súčasťou zdravého jedálneho lístka a ak ich budú konzumovať denne, môžu sa vyhnúť mnohým zdravotným problémom. Z najväčších ocenených plodov v rámci tried prvého stupňa sme usporiadali krásnu výstavku.


 • Najväčšie jablko a hruška na desiatu - vyhodnotenie


  Jablko, hruška

  Najväčšie jablko - 1. stupeň

  1. miesto - Nina Lisyová II.B
  2. miesto - Tobias Balint I.A
  3. miesto - Aneta Domaničová IV.B


  Najväčšia hruška - 1. stupeň

  1. miesto - Michal Koško II.A
  2. miesto - Adam Hrešan III.C
  3. miesto - Laura Kamenská III.B


  NAJVÄČŠIE JABLKO - VYHODNOTENIE PO TRIEDACH


  NAJVÄČŠIA HRUŠKA - VYHODNOTENIE PO TRIEDACH

 • Najväčšie jablko a hruška na desiatu - fotogaléria


   Najväčšie jablko a hruška na desiatu Najväčšie jablko a hruška na desiatu Najväčšie jablko a hruška na desiatu Najväčšie jablko a hruška na desiatu
   Najväčšie jablko a hruška na desiatu Najväčšie jablko a hruška na desiatu Najväčšie jablko a hruška na desiatu Najväčšie jablko a hruška na desiatu
 • Darček pre starkých od IV. B


  Triedna akcia IV. B

  Žiaci IV. B spolu so svojou triednou učiteľkou Mgr. Katarínou Ferenčikovou strávili piatkové popoludnie 14. októbra 2016 výrobou milého darčeka pre svojich starých rodičov. Pripomenuli si tak, že október je už tradične MESIACOM ÚCTY K STARŠÍM. Veríme, že darčeky, ktoré boli vyrobené žiakmi s láskou a úctou starých rodičov potešili.


 • Jeseň v Školskom klube detí


  Expedice MARS 2016

  Aj tento školský rok sme v Školskom klube detí privítali jeseň tvorbou z prírodnín. Deti sa popoludní zabavili zbieraním rôznych prírodnín v areáli školského dvora. Z nich potom sa pokúsili vytvárať rôzne zaujímavé obrazy. Tento rok sme z takýchto prírodnín vytvorili nádhernú jesennú vílu. Ako naša víla vyzerala ? Presvedčte sa v našej fotogalérii:


  Jeseň v Školskom klube detí 1


  Jeseň v Školskom klube detí 2


 • Jeseň v Školskom klube detí - fotogaléria


   Jeseň v Školskom klube detí Jeseň v Školskom klube detí Jeseň v Školskom klube detí Jeseň v Školskom klube detí
 • Svetový deň duševného zdravia


  Duša je väčšia než priestor, presahuje čas, je hlbšia než oceán a siaha vyššie než hviezdy... CH. Džibrán

  Expedice MARS 2016

  Duša je však aj najzraniteľnejšou časťou nášho tela. Tak, ako vie byť silná, vie byť aj krehká. Nie vždy to zvládne sama. Stane sa, že duša načisto vypadne z harmónie svojich pochodov a ochorie.Telo a duša sú spojené nádoby. Duševné zdravie by sme mali hodnotiť a starať sa o neho rovnako ako o telesné. 10. október slúži na zvýšenie povedomia širokej verejnosti o tom, ako si pestovať a čo najdlhšie udržať duševné zdravie, ale aj o tom, aké duševné choroby a s akými následkami najviac trápia ľudí vo svete.


 • Svetový deň duševného zdravia


  Expedice MARS 2016

  V našej škole sme si tiež pripomenuli Svetový deň duševného zdravia v pondelok – 10. októbra 2016. Žiaci rozdávali pri jednotlivých vchodoch do školy symboly duševného zdravia – nezábudky. Krásnym prianím duševného zdravia, ktoré je pre prácu pedagóga dôležité, potešili žiaci učiteľov školy. Všetky informácie si mohli a stále môžu rodičia a žiaci prečítať na nástenke pri vchode do školy. Hlavnými organizátormi akcie boli: Mgr. Dana Hruškociová, Mgr. Katarína Kutná a Mgr. Daniela Sotáková.


 • Svetový deň duševného zdravia - fotogaléria


   Svetový deň duševného zdravia Svetový deň duševného zdravia Svetový deň duševného zdravia Svetový deň duševného zdravia
   Svetový deň duševného zdravia Svetový deň duševného zdravia Svetový deň duševného zdravia Svetový deň duševného zdravia
 • Expedícia MARS 2016


  Expedice MARS 2016

  V dňoch 30. septembra - 2. októbra 2016 sa uskutočnilo semifinále súťaže Expedícia Mars v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline. Z našej školy sa ho zúčastnil Jakub Popovič z IX. A triedy. Expedícia Mars je unikátna medzinárodná česko-slovenská súťaž pre mladých záujemcov o kozmonautiku, astronómiu a ďalšie vedecké odbory vo veku 13 až 18 rokov. Vyše 20 mladých záujemcov bojovalo v tomto semifinále o 10 finálových miesteniek o astronautický výcvik v Európskom vesmírnom centre v belgickom Transinne. Čakalo ich množstvo úloh, projektov, ktoré museli na ceste za splnením svojho sna realizovať. Jakubovi Popovičovi sa to napokon podarilo. K úspechu srdečne blahoželáme !


 • Expedícia MARS 2016 - fotogaléria


   Expedícia MARS 2016 Expedícia MARS 2016 Expedícia MARS 2016 Expedícia MARS 2016
   Expedícia MARS 2016 Expedícia MARS 2016 Expedícia MARS 2016 Expedícia MARS 2016
 • Prekvapenie pre starých rodičov


  Pre starých rodičov

  V pondelok 10. októbra 2016 sa žiaci I.A triedy pod vedením triednej. učiteľky Mgr. Daniely Jenčovej stretli spolu vo svojej triede. Žiaci vyrobili prekvapenie pre starých rodičov v podobe záložiek do kníh. Akcia sa vydarila a bola súčasťou Mesiaca úcty k starším. Deti tak mohli starých rodičov potešiť vlastným darčekom.


 • Prekvapenie pre starých rodičov - fotogaléria


   Prekvapenie pre starých rodičov Prekvapenie pre starých rodičov Prekvapenie pre starých rodičov Prekvapenie pre starých rodičov
   Prekvapenie pre starých rodičov Prekvapenie pre starých rodičov Prekvapenie pre starých rodičov Prekvapenie pre starých rodičov
 • Svetový deň ochrany zvierat


  Logo školy

  Dňa 6. októbra 2016 sa v spolupráci environmentálnych koordinátorov 1. a 2. stupňa, učiteľov a ŠKD uskutočnili aktivity k Svetovému dňu ochrany zvierat. Koordinátori environmentálnej výchovy Mgr. Eva Ruskovská a Mgr. Branislav Soták pripravili pre deti, kolegov tvorivé aktivity. Mladší žiaci kreslili plagáty zákonom chránených zvierat, maľovali na plátno, riešili zábavné úlohy – skladali drevené pexeso, drevené puzzle. Starší ýiaci maľovali na plátno a vytvorili zaujímavé práce. Obrázky a projekty vznikali postupne, počas celého dňa. Hotovú galériu prác môžete vidieť v priestoroch školy. Žiaci si pozreli prezentáciu, ktorá pre nich bola pripravená počas prestávky, vypočuli si rozhlasovú reláciu. Aktivity prebiehali postupne od raňajších hodín, počas vyučovania. Každá z tried prispela k dobrej nálade. Akcia splnila svoje edukačné ciele.


  Svetový deň ochrany zvierat

 • Zasadnutie rady školy


  Logo školy

  Vážení rodičia, zamestnanci školy, pozývame Vás na zasadnutie Rady školy pri Základnej škole, Obchodná 5, Sečovce, ktoré sa uskutoční dňa 13. októbra 2016 o 16:00 hod. (štvrtok) už tradične v priestoroch našej školskej jedálne. Tešíme sa na Vašu účasť. Mgr. Magdaléna Petrovská, predseda Rady školy pri Základnej škole, Obchodná 5, Sečovce

 • NAJVÄČŠIE JABLKO, HRUŠKA NA DESIATU


  Logo školy

  Pri príležitosti Svetového dňa potravín vyhlasujeme súťaž NAJVÄČŠIE JABLKO, HRUŠKA NA DESIATU.Kto sa môže do súťaže zapojiť? Každý žiak 1. stupňa, ktorý si 14.októbra prinesie na desiatu jablko, hrušku - čo najväčšie. Žiak, ktorý bude mať najväčšie jablko alebo hrušku, získa diplom. Žiaci, ktorí budú mať najväčšie jablko alebo hrušku v rámci celého 1.stupňa, získavajú vecné ceny.  NAJVÄČŠIE JABLKO, HRUŠKA NA DESIATU


Internetová žiacka knižka TOPlist