Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Novinky zo života školy

 • Pozvánka na Vianočnú akadémiu 2016


  Vianočná akadémia 2016

  Základná škola, Obchodná 5, Sečovce Vás všetkých srdečne pozýva na tradičnú vianočnú akadémiu spojenú s výstavou, ktorú pre Vás pripravili naši žiaci a učitelia pod názvom Vianočná rozprávka. Vianočná akadémia sa uskutoční dňa 20. decembra 2016 o 16.30 hod. (utorok) v Kultúrnom dome v SEČOVCIACH.

  • Pozvánka na Vianočnú akadémiu 2016


   Pozvánka na Vianočnú akadémiu
 • Dni zdravej výživy – vyhodnotenie


  Dni zdravej výživy

  V dňoch od 21. novembra do 25. novembra 2016 v rámci Dní zdravej výživy bola ponuka zdravej desiaty pre žiakov našej školy. Aj tentoraz bol záujem o desiatu veľký. Svedčia o tom nasledujúce údaje: Počet odobratých desiat bol 1 226 kusov. Najväčší záujem bol o detskú krupicu – 292 kusov a o čokoládový puding – 265 kusov. Na pomyselnom treťom mieste bol krajec chleba s vajíčkovou nátierkou – 258 kusov. Veríme, že sme touto ponukou prispeli k zdravej výžive našich žiakov.

 • Európsky týždeň boja proti drogám 2016


  Európsky týždeň boja proti drogám 2016

  Európsky týždeň boja proti drogám, vyhlásený Európskou komisiou, pripadol v tomto školskom roku na týždeň od 21. novembra do 25. novembra 2016. Uvedený významný termín, pôvodne pod názvom Týždeň prevencie voči drogám a drogovým závislostiam, si pripomíname od roku 1998. Pri tejto príležitosti sa organizujú rôzne aktivity pre verejnosť, so zámerom upriamiť pozornosť najmä na tie, ktoré napomáhajú znižovaniu dopytu po drogách. V našej škole sme taktiež zorganizovali protidrogové aktivity.

 • Európsky týždeň boja proti drogám 2016


  Európsky týždeň boja proti drogám 2016

  V pondelok 21. novembra 2016 bola odvysielaná rozhlasová relácia. V nej sa okrem iného žiaci dozvedeli, aké aktivity ich v danom týždni čakajú. V tento deň sa popoludní uskutočnil futbalový zápas pre žiakov 2. stupňa. Heslom futbalového zápasu bolo "Zober loptu, nie drogy". V kategórii 7. – 9. ročník sa na 1. mieste umiestnili žiaci 9. ročníka, na 2. mieste žiaci 8. ročníka a na 3. mieste žiaci 7. ročníka. V kategórii 5. – 6. ročník bolo umiestnenie takéto: 1. miesto – 5. ročník, 2. miesto – 6. ročník.

 • Európsky týždeň boja proti drogám 2016


  Európsky týždeň boja proti drogám 2016

  Prezentácie a videá s danou problematikou si mohli žiaci 1. stupňa pozrieť vo vestibule a žiaci 2. stupňa na 1. poschodí školy v utorok 22. novembra 2016. V tento deň sa mali možnosť žiaci 1. stupňa zapojiť aj do ďalšej aktivity a to bolo kreslenie zdravia na farebné lístočky. Tie boli následne prilepené na vagóny Vláčika zdravia. Žiaci 2. stupňa tvorili Oblak zdravia. Týmito aktivitami sme chceli poukázať na zdravý spôsob života ako protipólu užívania drog.


  Európsky týždeň boja proti drogám 2016 - fotogaléria


  Európsky týždeň boja proti drogám 2016 - fotogaléria

 • Európsky týždeň boja proti drogám 2016


  Európsky týždeň boja proti drogám 2016

  Vo štvrtok 24. novembra 2016 popoludní sa uskutočnil futbalový zápas pre žiakov 3. a 4. ročníka pod heslom "Zober loptu, nie drogy". Zápas odohrali štyri družstvá formou hry každý s každým. Po vyhlásení výsledkov získali členovia jednotlivých tímov medaily. Zmyslom popoludnia bolo zašportovať si, urobiť niečo pre svoje zdravie a tak aj družstvo, ktoré skončilo na poslednom – štvrtom mieste si medaily zaslúžilo. Štvrtáci a tretiaci tvorili zmiešané družstvá, ktoré sa líšili farbou dresov. 1. miesto patrilo oranžovému družstvu (žiaci IV. A a IV. B), 2. miesto získali žiaci žltého družstva (žiaci IV. B), 3. miesto patrilo červenému družstvu (žiaci III. B a III. C) a 4. miesto obsadili žiaci III. A a III. B triedy. V závere týždňa bol nainštalovaný Vláčik zdravého života a Oblak zdravia. Do aktivít sa žiaci zapojili s chuťou. Vážme si svoje zdravie a nedovoľme vstúpiť drogám do nášho života!

 • Technická olympiáda - okresné kolo


  Technická olympiáda - okresné kolo

  Dňa 1. decembra 2016 sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády v kategórii A (8. - 9. ročník) a B (5. - 7. ročník) v Trebišove. Školu reprezentovali víťazi školského kola. Naši žiaci na súťaži dosiahli veľmi dobré výsledky. V kategórii A (8. - 9. ročník) súťažili v dvojiciach a v kategórii B (5. - 7. ročník) ako jednotlivci.


  Technická olympiáda - okresné kolo - kategória A:


  Michal Magyar a Peter Šimko - VIII. A - kategória A - 4. miesto

  Technická olympiáda - okresné kolo - kategória B:


  Viliam Pristáš - VI. C - kategória B - 2. miesto
 • Tvorivé vianočné dielne


  Tvorivé vianočné dielne

  1. decembra 2016 sa žiaci III. A triedy pod vedením triednej učiteľky PaedDr. Moniky Červeňákovej zišli na tvorivých dielňach. Každý žiak si vytvoril svoju bábiku so zimným motívom. Deti strihali, česali, maľovali... Dobre sa pri tom zabávali. S bábikami sa i porozprávali, zahrali... Za námet sa poďakovali vychovávateľke pani Bibiáne Baňackej.

 • Tvorivé vianočné dielne - fotogaléria


   Tvorivé vianočné dielne Tvorivé vianočné dielne Tvorivé vianočné dielne Tvorivé vianočné dielne
 • Bezpečne na bicykli - súťaž


  Bezpečne na bicykli - súťaž

  Začal sa 2. ročník súťaže Bezpečne na bicykli pre deti od 10 rokov vyššie. Žiaci budú súťažiť na internetovej stránke www.3dnabicykli.sk. Nájdu tu hru, po odohraní ktorej zapíšu svoje meno, triedu a kód školy, ktorý dostanú od svojich vyučujúcich informatiky a informatickej výchovy. Cieľom súťažiacich detí bude bezchybná jazda o čas v reálnom mestskom prostredí a tak čo najviac prispieť k bezpečnosti mladých cyklistov v rušnom prostredí cestnej premávky. Má zvýšiť ich znalosť dopravných predpisov, zlepšiť ich orientáciu v zložitom prostredí rôznych dopravných situácií a viesť k ich obozretnosti a ohľaduplnosti k ostatným účastníkom cestnej premávky. Súťaž bude trvať do 31. januára 2017

 • Súťaž o najzaujímavejšie ovocie a zeleninu


  Súťaž o najzaujímavejšie ovocie a zeleninu

  Na 2. stupni prebehla v mesiaci november zaujímavá Súťaž o najzaujímavejšie ovocie a zeleninu. Z ovocia a zeleniny, ktoré doniesli žiaci sa napokon zrealizovala veľmi zaujímava a pekná výstavka na chodbe školy. Bolo veľmi ťažké vybrať tie najzaujímavšie kusy ovocia či zeleiny. Diplomami a vecnými cenami boli ocenení títo žiaci:


  Ester Malackaničová - VI. A
  Gabika Pavelková - VI. A
  Šimon Korytko - VI. A
  Zuzana Marhefková - VII. A
 • Súťaž o najzaujímavejšie ovocie a zeleninu - fotogaléria


   Súťaž o najzaujímavejšie ovocie a zeleninu Súťaž o najzaujímavejšie ovocie a zeleninu Súťaž o najzaujímavejšie ovocie a zeleninu Súťaž o najzaujímavejšie ovocie a zeleninu
   Súťaž o najzaujímavejšie ovocie a zeleninu Súťaž o najzaujímavejšie ovocie a zeleninu Súťaž o najzaujímavejšie ovocie a zeleninu Súťaž o najzaujímavejšie ovocie a zeleninu
 • Vyrezávanie tekvíc - III. C


  Vyrezávanie tekvíc - III. C

  Dňa 25. októbra 2016 sme si my, žiaci 3.C spríjemnili jesenné popoludnie vyrezávaním tekvíc. Keďže sme to museli zvládnuť bez pomoci rodičov (pomáhala aspoň pani učiteľka), trvalo nám to dlhšie, ale výsledok bol o to príjemnejší. Nakoniec sme si z tekvíc a rôznych ozdôb spravili krásnu jesennú výzdobu z ktorej sme sa tešili až do jesenných prázdnin.

 • Vyrezávanie tekvíc - III. C - fotogaléria


   Vyrezávanie tekvíc - III. C Vyrezávanie tekvíc - III. C Vyrezávanie tekvíc - III. C Vyrezávanie tekvíc - III. C
 • Technická olympiáda - školské kolo


  Technická olympiáda - školské kolo

  V mesiaci november 2016 sa uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády v kategórii A a B. Školské kolo pripravil a organizoval Mgr. Martin Magyar. Súťaž pozostávala z dvoch častí: vedomostného testu a testu praktickej zručnosti. Víťazi postúpili na okresné kolo súťaže do Trebišova.


  Technická olympiáda - školské kolo - kategória A:


  Michal Magyar - VIII. A - kategória A - 1. miesto
  Benjamin Ďubek - VIII. A - kategória A - 2. miesto
  Jozef Stanko - VIII. A - kategória A - - 3. miesto

  Technická olympiáda - školské kolo - kategória B:


  Viliam Pristáš - VI. C - kategória B - 1. miesto
  Patrik Stančík - VI. C - kategória B - 2. miesto
  Matúš Varga - VII. A - kategória B - 3. miesto
 • Beseda o vesmíre pre 1. stupeň


  Beseda o vesmíre pre 1. stupeň

  V dňoch 22. a 24. novembra 2016 sa žiaci na 1. stupni zúčastnili v priestoroch školy besedy s pracovníkom z regionálneho osvetového strediska v Trebišove, úsek astronómie Mgr. M. Gimovou. Téma pre 1. a 2. ročník: Hviezdna rozprávka. Téma pre 3. a 4 ročník: Vesmír a slnečná sústava. Tieto témy žiakov veľmi zaujali a očarili. Počas besedy žiaci sledovali pútavo spracované prezentácie. Zvedavo kládli veľké množstvo zaujímavých otázok a snažili sa zapamätať si, čo najviac informácií, ktoré určite rozšírili ich obzory o vesmíre a našej planéte.


  Beseda o vesmíre pre 1. stupeň - fotogaléria

 • Slávnostná imatrikulácia prvákov


  Slávnostná imatrikulácia prvákov

  Tento školský rok naši deviataci spolu s pani PaedDr. Lenkou Puciovou pripravili Imatrikuláciu, ktorá sa niesla v duchu Morskej akadémie. Každá prvácka trieda mala svoju rybku ako svoj symbol. Všetci prváci boli imatrikulovaní najprv krásnou čelenkou s danou rybkou, visačkou so svojím menom s malým darčekom a sladkosťou. Pani triedne učiteľky našich prvákov boli tiež imatrikulované vencom z morských rias, mušlí a perál. Zložili aj sľub spolu so svojimi prváčikmi. Po imatrikulovaní nasledovali disciplíny – hry, športy, kde sa prváčikovia mohli vyblázniť. Potom všetkom nasledovala diskotéka prváčikov s našimi deviatakmi.


  Slávnostná imatrikulácia prvákov (5 fotogalérií)

 • Literárna súťaž RUŽE MOJEJ DUŠE


  Literárna súťaž RUŽE MOJEJ DUŠE

  Už tradične pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu (17. november) miestny odbor Matice slovenskej Sečovce, Spolok mladých matičiarov Sečovce a Spolok slovenských spisovateľov vypisujú literárnu súťaž vo vlastnej tvorbe RUŽE MOJEJ DUŠE. Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy a dosiahli pekné výsledky:

  Lea Dúbravcová - IV. B - I. kategória - próza - čestný diplom
  Sofia Királyiová - V. B - II. kategória - próza - 2. miesto
  Nikolas Maľuda - V. B - II. kategória - poézia - 3. miesto
  Sofia Košková - IX. B - II. kategória - próza - 2. miesto

  K úspechom srdečne blahoželame !

 • Olympiáda zo slovenského jazyka - okresné kolo


  Olympiáda zo slovenského jazyka - okresné kolo

  Dňa 15. novembra 2016 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v Trebišove v priestoroch Centra voľného času. Olympiáda pozostávala z troch disciplín: vedomostného testu, slohového prejavu a ústnej komunikácie. Našu školu reprezentovala Anna Remenická z IX. A, ktorá obsadila pekné 4. miesto v silnej konkurencii. K úspechu srdečne blahoželáme!

 • Detský čin roka 2016


  Detský čin roka 2016

  16. novembra 2016 sa v popoludňajších hodinách stretli žiaci II. A, II. B, II. C a II. D triedy a ich triedne učiteľky v školskej knižnici. V príjemnom prostredí spoločne čítali príbehy jednotlivých kategórií projektu Detský čin roka 2016. Príbehy boli zaujímavé a inšpirujúce. Každý si potom vybral jeden príbeh v každej kategórii a dal mu hlas. Hlasy boli spočítané a zapísané do hlasovacích lístkov za jednotlivé triedy. Popoludnie si žiaci spestrili pohybovou hrou so spevom. Tešili sa, že sú spolu a prežili výnimočné popoludnie.


  Detský čin roka 2016 - fotogaléria

 • Testovanie 5 - 2016


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na ulici Obchodná 5, Sečovce, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov 5. ročníka, že TESTOVANIE 5 - 2016 sa uskutoční v dvoch formách: papierovou formou a elektronicky v termíne 23. novembra 2016 (streda). TESTOVANIE 5 je povinné pre všetkých žiakov 5. ročníka. Žiaci, ktorí sa zúčastnia elektronickej formy TESTOVANIA 5 absolvovali GENERÁLNU SKÚŠKU, ktorá sa uskutočnila dňa 9. novembra 2016 (streda).


  Viac informácií o TESTOVANÍ 5 - 2016

 • Dni zdravej výživy v našej škole
  21. november – 25. november 2016


  Zdravá výživa

  Jesenné obdobie predstavuje zvýšené riziko vzniku vírusových ochorení, najmä chrípky. Aby nás imunitný systém ubránil pred chorobami, musíme dbať na vyvážený prísun vitamínov a minerálov, viac sa venovať relaxácii, žiť v súlade s prírodou. Pre posilnenie imunitného systému žiakov škola ponúka v dňoch od 21. novembra – 25. novembra 2016 zdravú desiatu, ktorú si môžu objednať u svojho triedneho učiteľa. Záujem je potrebné nahlásiť do 16. novembra 2016 (streda).


  Dni zdravej výživy na našej škole

  Dni zdravej výživy na našej škole - plagát

 • Detský čin roka - triedna akcia IV. B


  Logo školy

  Aj tento školský rok sa žiaci IV. B pod vedením triednej učiteľky Mgr. Kataríny Ferenčíkovej zapojili do hlasovania o Detský čin roka 2016. Popoludní 9. novembra si čítali o odvážnych skutkoch detí, ktoré pomohli zachrániť život, pomohli starším ľuďom v ich osamelosti, či opusteným zvieratkám. Pri niektorých príbehoch prežívali smútok, pri iných radosť, obdiv... Svojím hlasom sa stali detskými porotcami a vyjadrili, ktorý príbeh sa im najviac páčil. Tieto reálne príbehy sú pre deti motiváciou ku konaniu dobrých skutkov.

 • Tekvicové čítanie


  Tekvicové čítanie

  10. novembra 2016 si žiaci 1. D triedy spolu s triednou učiteľkou Mgr. Adelou Ďurkovou pozvali starých rodičov a rodičov na Tekvicové čítanie. Otvorili popoludnie vystúpením s básničkami a krátkym divadielkom. Potom sa spolu pustili do vyrezávania tekvíc. Nakoniec vo svetle sviečok počúvali deti rozprávku, ktorú im čítala Leova babka.


  Tekvicové čítanie

 • Tekvicové čítanie - fotogaléria


   Tekvicové čítanie Tekvicové čítanie Tekvicové čítanie Tekvicové čítanie
 • Tešíma sa na výtvarnú ...


  Tešíma sa na výtvarnú ...

  Pod vedením triednej učiteľky PaedDr. Moniky Červeňákovej sa žiaci III. A zapojili do celonárodnej výtvarnej súťaže vyhlásenej Nadáciou televízie JOJ. Nakreslili hviezdne okamihy z televíznej obrazovky, svoje idoly i obľúbený seriál z prostredia ZOO. Výsledky boli zverejnené v televíznom spravodajstve TV JOJ po letných prázdninách na začiatku školského roka. V troch kategóriách odmenili 15 najlepších autorov. Medzi nimi bola i Kristínka Suchaničová. Získala finančnú odmenu 50 €. Prekvapila nás, keď priniesla do školy kalendár, v ktorom bola zverejnená jej výtvarná práca. Vo fotogalérii ju bohužiaľ nemáme. Výkresy zaslali i do výtvarnej súťaže: Autobusy očami detí vyhláseného spoločnosťou ARRIVA a Ochranárik očami detí na oslavu Národného dňa čísla tiesňového volania 112 a jeho propagáciu medzi deťmi. Kristínke blahoželáme a prajeme jej i spolužiakom veľa tvorivých síl !


  Tešíma sa na výtvarnú ...

 • Matematická olympiáda - školské kolo: výsledky


   Matematická olympiáda

   Kategória Z5 - 5. ročník


   1. miesto: Kristián Jevák - V. A - kategória 5. ročník
   2. miesto: Laura Lehončáková - V. B - kategória 5. ročník
   3. miesto: Timotej Ďubek - V. C - kategória 5. ročník

   Kategória Z9 - 9. ročník


   1. miesto: Anna Remenická - IX. A - kategória 9. ročník
   2. miesto: Kristína Trojčáková - IX. B - kategória 9. ročník
   3. miesto: Adam Bejda - IX. B a Jakub Popovič IX. A - kategória 9. ročník
 • Olympiáda zo slovenského jazyka - školské kolo


  Olympiáda zo slovenského jazyka - školské kolo

  Dňa 18. októbra 2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Tejto súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov z 8. a 9. ročníka. Olympiáda pozostávala z troch disciplín: vedomostného testu, slohového prejavu a ústnej komunikácie. Víťazkou sa stala Anna Remenická z IX. A, 2. miesto obsadila Kristína Trojčákova z IX. B a tretie miesto obsadila Stela Kovaľová z IX. A. Víťazka postupuje na obvodové kolo do Trebišova. Blahoželáme! Držíme jej palce a prajeme veľa úspechov na okresnom kole súťaže v Trebišove.

 • Obvodové kolo vo florbale starších žiakov - Sečovce


  Florbal

  Dňa 4. novembra 2016 sa v telocvični Základnej školy na Obchodnej ulici 5 v Sečovciach uskutočnilo obvodové kolo vo florbale starších žiakov. Turnaja sa zúčastnili 3 školy. Naši žiaci skončili na druhom mieste a postúpili na okresné kolo súťaže. Odohrali 2 zápasy: 1-krát vyhrali a 1-krát prehrali so skóre 13:9. Našu školu reprezentovali títo chlapci: Lukáš Torkos, Ľubomír Kučma, Damián Havriš, Dávid Szabó Ján Gruľa, Kristián Pavelka Dávid Kutný, Patrik Spišák, Jakub Ferko, Richard Šángrik

 • Obvodové kolo vo futsale starších žiakov - Sečovce


  Futsal

  Dňa 3. novembra 2016 sa v telocvični Základnej školy na Obchodnej ulici 5 v Sečovciach uskutočnilo obvodové kolo vo futsale starších žiakov. Turnaja sa zúčastnili 3 školy. Naši žiaci skončili na prvom mieste a postúpili na okresné kolo súťaže. Odohrali 2 zápasy: 2-krát vyhrali so skóre 23:2. Našu školu reprezentovali títo chlapci: Lukáš Torkos, Ľubomír Kučma, Damián Havriš, Dávid Szabó Ján Gruľa, Kristián Pavelka Adrián Prášil, Patrik Sivák, Jakub Ferko, Richard Borovič

 • Plenárne a triedne schôdze Združenia rodičov školy


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na ulici Obchodná 5, Sečovce, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 4. novembra 2016 (piatok) o 16.30 hod sa uskutoční plenárna schôdza Združenia rodičov školy v jednotlivých triedach formou školského rozhlasu. Po jej skončení sa budú konať triedne aktívy združenia rodičov pod vedením triednych učiteľov.


 • Fotografovanie portrétov do kolekcie


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na ulici Obchodná 5, Sečovce, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 4. novembra 2016 (piatok) sa uskutoční fotografovanie portrétov so spracovaním do kolekcie. V ponuke je 1 kus kalendára s portrétom 18x36 cm, 1 kus fotomix s 5 portrétmi 18x36 cm a 2 kusy stolového kalendára 9x13 cm s potrétom. Cena kolekcie je 10 €. Je tu možnosť zakúpenia alebo vrátenia na základe spokojnosti.


 • Medzinárodný deň školských knižníc


  Medzinárodný deň školských knižníc

  Stáva sa už tradíciou na našej škole, že s jeseňou sa prihlási sviatok všetkých školských knižníc - Medzinárodný deň školských knižníc. Školská knižnica sa stáva príjemným miestom na posedenie, relax, ale i poučenie. Aktivity, ktoré naša knižnica organizuje, sú pre žiakov obrovským obohatením a príjemne stráveným časom. Počas októbra bol pre deti pripravený program, ktorého cieľom bolo podnietiť u detí chuť do čítania, ale i objavovania a získavania nových vedomostí.


  Medzinárodný deň školských knižníc (3 fotogalérie)

 • Medzinárodný deň školských knižníc


  Medzinárodný deň školských knižníc

  Ako skončil náš deň ? Radosťou detí, že pracovali inak ako obyčajne. Spokojnosťou, lebo mnohí boli odmenení. Úsmevom, lebo spolu s kamarátmi objavili a vytvorili niečo, čo skrášli našu školu. Sľubom, že budú viac navštevovať školskú knižnicu, aby knihy neboli opustené. A vraj sa tam vyberú spolu so svojimi kamarátmi. A čo sľúbila knižnica? Že bude organizovať viac takýchto podujatí.


  Medzinárodný deň školských knižníc (3 fotogalérie)

 • Medzinárodný deň školských knižníc - fotogaléria


   Medzinárodný deň školských knižníc Medzinárodný deň školských knižníc Medzinárodný deň školských knižníc Medzinárodný deň školských knižníc
   Medzinárodný deň školských knižníc Medzinárodný deň školských knižníc Medzinárodný deň školských knižníc Medzinárodný deň školských knižníc
 • Jeseň v Školskom klube detí


  Jeseň v Školskom klube detí

  Jesenné hry v Školskom klube detí sa už stali tradíciou. Aj nie celkom pekné počasie dokázalo naše deti potešiť, rozšantili sa spolu s nami. Z napadaného jesenného lístia vytvárali zaujímavé umelecké obrazy. To isté lístie im poslúžilo aj ako vhodný materiál na ohadzovanie sa navzájom. Ako to jesenné šantenie nakoniec skončilo ? Pozrite si našu fotogalériu:


  Jesenné chvíle v Školskom klube detí

 • Jeseň v Školskom klube detí - fotogaléria


   Jeseň v Školskom klube detí Jeseň v Školskom klube detí Jeseň v Školskom klube detí Jeseň v Školskom klube detí
 • 1.D privítala jeseň


  1.D privítala jeseň

  Žiaci 1. D spolu so svojou triednou učiteľkou Mgr. Adelou Ďurkovou privítali jeseň. Po skončení vyučovania vyrábali z nazbieraných plodov jesene Gaštankov a na školskom dvore vytvorili nádhernú Pani Jeseň, ošatenú do konárov a lístia jesne. Spolu tak strávili príjemné jesenné popoludnie.

 • 1.D privítala jeseň - fotogaléria


   1.D privítala jeseň 1.D privítala jeseň 1.D privítala jeseň 1.D privítala jeseň
   1.D privítala jeseň 1.D privítala jeseň 1.D privítala jeseň 1.D privítala jeseň
 • Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame


  Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame

  Je to už 7. ročník spoločného česko-slovenského projektu. Naša škola sa zapojila do každého ročníka. Tento školský rok sme dostali partnera zo Slovenska. Je to Základná škola s materskou školou J. Nižňanského, Brestovany. Deti usilovne pracovali na záložkách, kde využívali svoju fantáziu a kreativitu. Nakoniec sme partnerskej škole poslali 230 záložiek. Netrpezlivo čakáme na záložky od svojich nových kamarátov.

 • Záložka do knihy spája školy - fotogaléria


   Záložka do knihy spája školy Záložka do knihy spája školy Záložka do knihy spája školy Záložka do knihy spája školy
 • Dedkovi a babke


  Dedkovi a babke

  Dňa 19. októbra 2016 v III. A pod vedením triednej učiteľky PaedDr. Moniky Červeňákovej nadviazali na tradíciu a pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravili pre starých rodičov prekvapenie v podobe malého darčeka. Staré mamy potešili ilustráciami, dedkov zobrazili vo veste, na ktorú prišili naozajstný gombík. Spoločne kreslili, strihali, lepili, rozprávali zážitky, ktoré s nimi prežili. Strávili spolu príjemné chvíle a výsledky svojej práce vystavili vo vestibule školy.

 • Dedkovi a babke - fotogaléria


   Dedkovi a babke Dedkovi a babke Dedkovi a babke Dedkovi a babke
 • Najväčšie jablko a hruška na desiatu


  Výživa patrí k rozhodujúcim faktorom, ktoré ovplyvňujú zdravie každého z nás.
  Jablko, hruška

  16. október je Svetovým dňom výživy. Žiaci I. stupňa si ho pripomenuli už tradičnou súťažou Najväčšie jablko, najväčšia hruška na desiatu a rozhlasovou reláciou, ktorá bola tematicky zameraná na význam zeleniny a ovocia vo výžive. Žiaci sa dozvedeli, že ovocie a zelenina sú veľmi dôležitou súčasťou zdravého jedálneho lístka a ak ich budú konzumovať denne, môžu sa vyhnúť mnohým zdravotným problémom. Z najväčších ocenených plodov v rámci tried prvého stupňa sme usporiadali krásnu výstavku.

 • Najväčšie jablko a hruška na desiatu - vyhodnotenie


  Jablko, hruška

  Najväčšie jablko - 1. stupeň

  1. miesto - Nina Lisyová II.B
  2. miesto - Tobias Balint I.A
  3. miesto - Aneta Domaničová IV.B


  Najväčšia hruška - 1. stupeň

  1. miesto - Michal Koško II.A
  2. miesto - Adam Hrešan III.C
  3. miesto - Laura Kamenská III.B


  NAJVÄČŠIE JABLKO - VYHODNOTENIE PO TRIEDACH

  NAJVÄČŠIA HRUŠKA - VYHODNOTENIE PO TRIEDACH

 • Najväčšie jablko a hruška na desiatu - fotogaléria


   Najväčšie jablko a hruška na desiatu Najväčšie jablko a hruška na desiatu Najväčšie jablko a hruška na desiatu Najväčšie jablko a hruška na desiatu
   Najväčšie jablko a hruška na desiatu Najväčšie jablko a hruška na desiatu Najväčšie jablko a hruška na desiatu Najväčšie jablko a hruška na desiatu
 • Darček pre starkých od IV. B


  Triedna akcia IV. B

  Žiaci IV. B spolu so svojou triednou učiteľkou Mgr. Katarínou Ferenčikovou strávili piatkové popoludnie 14. októbra 2016 výrobou milého darčeka pre svojich starých rodičov. Pripomenuli si tak, že október je už tradične MESIACOM ÚCTY K STARŠÍM. Veríme, že darčeky, ktoré boli vyrobené žiakmi s láskou a úctou starých rodičov potešili.

 • Jeseň v Školskom klube detí


  Expedice MARS 2016

  Aj tento školský rok sme v Školskom klube detí privítali jeseň tvorbou z prírodnín. Deti sa popoludní zabavili zbieraním rôznych prírodnín v areáli školského dvora. Z nich potom sa pokúsili vytvárať rôzne zaujímavé obrazy. Tento rok sme z takýchto prírodnín vytvorili nádhernú jesennú vílu. Ako naša víla vyzerala ? Presvedčte sa v našej fotogalérii:


  Jeseň v Školskom klube detí 1

  Jeseň v Školskom klube detí 2

 • Jeseň v Školskom klube detí - fotogaléria


   Jeseň v Školskom klube detí Jeseň v Školskom klube detí Jeseň v Školskom klube detí Jeseň v Školskom klube detí
 • Svetový deň duševného zdravia


  Duša je väčšia než priestor, presahuje čas, je hlbšia než oceán a siaha vyššie než hviezdy... CH. Džibrán

  Expedice MARS 2016

  Duša je však aj najzraniteľnejšou časťou nášho tela. Tak, ako vie byť silná, vie byť aj krehká. Nie vždy to zvládne sama. Stane sa, že duša načisto vypadne z harmónie svojich pochodov a ochorie.Telo a duša sú spojené nádoby. Duševné zdravie by sme mali hodnotiť a starať sa o neho rovnako ako o telesné. 10. október slúži na zvýšenie povedomia širokej verejnosti o tom, ako si pestovať a čo najdlhšie udržať duševné zdravie, ale aj o tom, aké duševné choroby a s akými následkami najviac trápia ľudí vo svete.

 • Svetový deň duševného zdravia


  Expedice MARS 2016

  V našej škole sme si tiež pripomenuli Svetový deň duševného zdravia v pondelok – 10. októbra 2016. Žiaci rozdávali pri jednotlivých vchodoch do školy symboly duševného zdravia – nezábudky. Krásnym prianím duševného zdravia, ktoré je pre prácu pedagóga dôležité, potešili žiaci učiteľov školy. Všetky informácie si mohli a stále môžu rodičia a žiaci prečítať na nástenke pri vchode do školy. Hlavnými organizátormi akcie boli: Mgr. Dana Hruškociová, Mgr. Katarína Kutná a Mgr. Daniela Sotáková.

 • Svetový deň duševného zdravia - fotogaléria


   Svetový deň duševného zdravia Svetový deň duševného zdravia Svetový deň duševného zdravia Svetový deň duševného zdravia
   Svetový deň duševného zdravia Svetový deň duševného zdravia Svetový deň duševného zdravia Svetový deň duševného zdravia
 • Expedícia MARS 2016


  Expedice MARS 2016

  V dňoch 30. septembra - 2. októbra 2016 sa uskutočnilo semifinále súťaže Expedícia Mars v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline. Z našej školy sa ho zúčastnil Jakub Popovič z IX. A triedy. Expedícia Mars je unikátna medzinárodná česko-slovenská súťaž pre mladých záujemcov o kozmonautiku, astronómiu a ďalšie vedecké odbory vo veku 13 až 18 rokov. Vyše 20 mladých záujemcov bojovalo v tomto semifinále o 10 finálových miesteniek o astronautický výcvik v Európskom vesmírnom centre v belgickom Transinne. Čakalo ich množstvo úloh, projektov, ktoré museli na ceste za splnením svojho sna realizovať. Jakubovi Popovičovi sa to napokon podarilo. K úspechu srdečne blahoželáme !

 • Expedícia MARS 2016 - fotogaléria


   Expedícia MARS 2016 Expedícia MARS 2016 Expedícia MARS 2016 Expedícia MARS 2016
   Expedícia MARS 2016 Expedícia MARS 2016 Expedícia MARS 2016 Expedícia MARS 2016
 • Prekvapenie pre starých rodičov


  Pre starých rodičov

  V pondelok 10. októbra 2016 sa žiaci I.A triedy pod vedením triednej. učiteľky Mgr. Daniely Jenčovej stretli spolu vo svojej triede. Žiaci vyrobili prekvapenie pre starých rodičov v podobe záložiek do kníh. Akcia sa vydarila a bola súčasťou Mesiaca úcty k starším. Deti tak mohli starých rodičov potešiť vlastným darčekom.

 • Prekvapenie pre starých rodičov - fotogaléria


   Prekvapenie pre starých rodičov Prekvapenie pre starých rodičov Prekvapenie pre starých rodičov Prekvapenie pre starých rodičov
   Prekvapenie pre starých rodičov Prekvapenie pre starých rodičov Prekvapenie pre starých rodičov Prekvapenie pre starých rodičov
 • Svetový deň ochrany zvierat


  Logo školy

  Dňa 6. októbra 2016 sa v spolupráci environmentálnych koordinátorov 1. a 2. stupňa, učiteľov a Školského klubu detí uskutočnili aktivity k Svetovému dňu ochrany zvierat. Koordinátori environmentálnej výchovy Mgr. Eva Ruskovská a Mgr. Branislav Soták pripravili pre deti, kolegov tvorivé aktivity. Mladší žiaci kreslili plagáty zákonom chránených zvierat, maľovali na plátno, riešili zábavné úlohy – skladali drevené pexeso, drevené puzzle.


  Svetový deň ochrany zvierat

 • Svetový deň ochrany zvierat


  Logo školy

  Starší žiaci maľovali na plátno a vytvorili zaujímavé práce. Obrázky a projekty vznikali postupne, počas celého dňa. Hotovú galériu prác môžete vidieť v priestoroch školy. Žiaci si pozreli prezentáciu, ktorá pre nich bola pripravená počas prestávky, vypočuli si rozhlasovú reláciu. Aktivity prebiehali postupne od raňajších hodín, počas vyučovania. Každá z tried prispela k dobrej nálade. Akcia splnila svoje edukačné ciele.


  Svetový deň ochrany zvierat

 • Zasadnutie rady školy


  Logo školy

  Vážení rodičia, zamestnanci školy, pozývame Vás na zasadnutie Rady školy pri Základnej škole, Obchodná 5, Sečovce, ktoré sa uskutoční dňa 13. októbra 2016 o 16:00 hod. (štvrtok) už tradične v priestoroch našej školskej jedálne. Tešíme sa na Vašu účasť. Mgr. Magdaléna Petrovská, predseda Rady školy pri Základnej škole, Obchodná 5, Sečovce

 • NAJVÄČŠIE JABLKO, HRUŠKA NA DESIATU


  Logo školy

  Pri príležitosti Svetového dňa potravín vyhlasujeme súťaž NAJVÄČŠIE JABLKO, HRUŠKA NA DESIATU.Kto sa môže do súťaže zapojiť? Každý žiak 1. stupňa, ktorý si 14.októbra prinesie na desiatu jablko, hrušku - čo najväčšie. Žiak, ktorý bude mať najväčšie jablko alebo hrušku, získa diplom. Žiaci, ktorí budú mať najväčšie jablko alebo hrušku v rámci celého 1.stupňa, získavajú vecné ceny.  NAJVÄČŠIE JABLKO, HRUŠKA NA DESIATU


Internetová žiacka knižka TOPlist