Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Novinky zo života školy

 • Jedálny lístok 16. januára -20. januára 2017


  Logo školy

  Školská jedáleň pri Základnej škole na ulici Obchodná 5, Sečovce, Vám ponúka jedálny lístok platný pre tíýždeň od 16. januára - 20. januára 2017. Školskíá jedáleň si vyhradzuje právo zmeny alebo úpravy jedálneho lístka v závislosti od dodávky surovín pre jednotlivé dni.


  Jedílny lístok 16. január - 20. január 2017

 • Plenárne a triedne schôdze Združenia rodičov školy


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na ulici Obchodná 5, Sečovce, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 13. januára 2017, t. j. (piatok) o 16.30 hod sa uskutočnia triedne aktívy Združenia rodičov školy pod vedením triednych učiteliek a triednych učiteľov.


 • Vianočný a novoročný vinš


  Vianočný vinš

  Nech šťastie a radosť vládne u Vás doma, nech obchádza Vás nešťastie a smola. Nech pohoda vládne nad vianočným stolom a láska prevláda nad zlým slovom. To Vám všetkým praje kolektív zamestnacov Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce

 • Vianočný a novoročný pozdrav


   Pozvánka na Vianočnú akadémiu
 • Oznam o vianočných prázdninách pre žiakov


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na ulici Obchodná 5, Sečovce, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 23. decembra 2016 - t. j. (piatok) sa začínajú vianočné prázdniny, ktoré potrvajú do 5. januára 2017 - t. j. (štvrtok). Pravidelné školské vyučovanie v novom kalendárnom roku sa začne 9. januára 2017 - t. j. (pondelok) .

 • Oznam o riaditeľskom voľne pre žiakov


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na ulici Obchodná 5, Sečovce, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 22. decembra 2016 - t. j. (štvrtok) udeľuje žiakom riaditeľské voľno v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa paragrafu 150, odsek 5) z organizačných dôvodov.

 • Pozvánka na Vianočnú akadémiu 2016


  Vianočná akadémia 2016

  Základná škola, Obchodná 5, Sečovce Vás všetkých srdečne pozýva na tradičnú vianočnú akadémiu spojenú s výstavou, ktorú pre Vás pripravili naši žiaci a učitelia pod názvom Vianočná rozprávka. Vianočná akadémia sa uskutoční dňa 20. decembra 2016 o 16.30 hod. (utorok) v Kultúrnom dome v SEČOVCIACH.

  • Pozvánka na Vianočnú akadémiu 2016


   Pozvánka na Vianočnú akadémiu
 • Dejepisná olympiáda - kategórie C, D, E, F - školské kolo


  Olympiáda z dejepisu - Herodotos

  Dňa 19. decembra 2016 sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády v kategórii C (9. ročník), D (8. ročník), E (7. ročník) a F (6. ročník). Do súťaže sa zapojilo celkom 22 žiakov.   1. miesto: Anna Remenická - IX. A - kategória C
   1. miesto: Patrik Kišeda - VIII. B. - kategória D
   1. miesto: Róbert Petruška - VII. C. - kategória E
   1. miesto: Šimon Korytko - VI. A - kategória F
 • Šaliansky Maťko - II. kategória - školské kolo


  Šaliansky Maťko - II. kategória - školské kolo

  Dňa 13. decembra 2016 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko v II. kategórii pre žiakov 4. a 5. ročníka.


  Výsledky školského kola:  Aneta Pavučková - V. C - 1. miesto
  Natália Zvozilová - V. A a Nina Gašparová - IV. A - 2. miesto
  Simona Holomanová - IV. B a Zuzana Ferková - V. B - 3. miesto
  Ema Popovičová - IV. A, Ema Vargová - IV. A, Bibiana Rudzik - IV. B a Veronika Ferková - V. B - 4. miesto
 • Zdobili sme perníky v I. C


  Perníčky

  Advent je obdobím radostného očakávania narodenia Ježiša a príprav na Vianoce. S Vianocami sa spája množstvo tradícii a zvykov. Vôňa, chuť a pestrosť tvarov medovníkov predstavujú neobyčajné spojenie, ktoré k Vianociam patrí. Aby sa toto bohatstvo rozvíjalo medzi deťmi, stretli sa 9. decembra žiaci I.C so svojimi rodičmi aj starými rodičmi na tvorivej dielni zdobenia perníkov. V radostnej a tvorivej atmosfére strávili spoločne veľmi pekné popoludnie, vytvorili množstvo originálnych vzorov, vymenili si svoje skúsenosti a navzájom sa inšpirovali.


  Zdobili sme perníky - fotogaléria


  Zdobili sme perníky - fotogaléria

 • Zdobili sme perníky v I. C - fotogaléria


   Zdobili sme perníky Zdobili sme perníky Zdobili sme perníky Zdobili sme perníky
 • Vianočná besiedka v I. A


  Perníčky

  Dňa 13. decembra 2016 sa uskutočnila triedna akcia I.A triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Daniely Jenčovej. Žiaci sa pred rodičmi reprezentovali vlastnou vianočnou besiedkou a potom sa pokračovalo v zdobení perníkov. Nálada bola výborná a doplnená tradičnou vianočnou atmosférou.


  Vianočná besiedka v I. A - fotogaléria

 • Vianočná besiedka v I. A - fotogaléria


   Vianočná besiedka v I. A Vianočná besiedka v I. A Vianočná besiedka v I. A Vianočná besiedka v I. A
   Vianočná besiedka v I. A Vianočná besiedka v I. A Vianočná besiedka v I. A Vianočná besiedka v I. A
 • Prišiel medzi nás Mikuláš ...


  Mikuláš ...

  Padá sniežik, vietor fúka, Mikuláš nám dary núka. Poďte, deti, detičky, rozbaľte si balíčky. Kto poslúchal mamku, ocka, na každého darček počká. Kto bol samá nezbeda, tomu beda, prebeda.
  Podobnými básničkami privítali žiaci našej školy v utorok Mikuláša, ktorý po roku opäť zavítal do našej školy ... Ako to v škole vyzeralo ? Pozrite si našu fotogalériu !


  Prišiel medzi nás Mikuláš ... - fotogaléria

 • Mikulášsky bowling


  Mikulášsky bowling

  Dňa 7. decembra 2016 sa uskutočnil Mikulášsky bowling v priestoroch Motopub Slza Sečovce. Tohto športového podujatia sa zúčastnili žiaci II.D a III.B pod vedením svojich triednych učiteliek Mgr. A. Konečnej a Mgr. D. Mrázovej. Cieľom športového popoludnia bolo spríjemnenie voľného času a zlepšenie fyzickej kondície žiakov. Bowlingová hra bola zameraná na učenie sa novým zručnostiam a zdokonaľovanie sa v pohybových činnostiach.


  Mikulášsky bowling - fotogaléria

 • Vianočné perníčky v VI. A


  Vianočné perníčky v VI. A

  Dňa 2. decembra 2016 si žiaci VI. A triedy spríjemnili popoludnie Vianočným večierkom spojeným so zdobením perníkov a pripravili sa tak na prichádzajúce sviatky. Niektorí žiaci zdobili svoj prvý perník. Všetci sa opäť zmenili na malé deti, perníčky skrášlili tiež farebnou polevou a perličkami. Žiakom sa podarili krásne vzory. Všetci nakoniec perníčky ochutnali a niečo si odniesli pre svojich blízkych. Do triednej akcie sa zapojili aj rodičia, ktorí perníky napiekli. Predvianočnú atmosféru sme si priblížili rozprávaním o ľudových zvykoch počas Adventu, počúvaním kolied, ale aj moderných piesní.


  Vianočné perníčky v VI. A - fotogaléria

 • December v Školskom klube detí - fotogaléria


   December v Školskom klube detí December v Školskom klube detí December v Školskom klube detí December v Školskom klube detí

  December v Školskom klube detí


  December v Školskom klube detí

 • Prváci v Bábkovom divadle


  Prváci v Bábkovom divadle

  V našej škole patrí medzi veľmi pekné tradície návšteva Bábkového divadla v Košiciach najmenšími žiakmi - prvákmi. Aj v tomto školskom roku sa prváci tešili na svoj prvý veľký výlet. Dňa 16. novembra 2016 tak 63 prváčikov spolu so svojimi triednymi učiteľkami videlo nádherné bábkové predstavenie Ako išlo vajce na vandrovku. Pútavú rozprávku prežívali prváci veľmi emotívne a radostne. Z putovania siedmich kamarátov po svete čerpali už aj na hodinách matematiky pri vyvodení čísla sedem a zoraďovania zvieratiek podľa toho, v akom poradí po svete vandrovali.

 • Technická olympiáda - okresné kolo


  Technická olympiáda - okresné kolo

  Dňa 1. decembra 2016 sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády v kategórii A (8. - 9. ročník) a B (5. - 7. ročník) v Trebišove. Školu reprezentovali víťazi školského kola. Naši žiaci na súťaži dosiahli veľmi dobré výsledky. V kategórii A (8. - 9. ročník) súťažili v dvojiciach a v kategórii B (5. - 7. ročník) ako jednotlivci.


  Technická olympiáda - okresné kolo - kategória A:


  Michal Magyar a Peter Šimko - VIII. A - kategória A - 4. miesto

  Technická olympiáda - okresné kolo - kategória B:


  Viliam Pristáš - VI. C - kategória B - 2. miesto
 • Tvorivé vianočné dielne


  Tvorivé vianočné dielne

  1. decembra 2016 sa žiaci III. A triedy pod vedením triednej učiteľky PaedDr. Moniky Červeňákovej zišli na tvorivých dielňach. Každý žiak si vytvoril svoju bábiku so zimným motívom. Deti strihali, česali, maľovali... Dobre sa pri tom zabávali. S bábikami sa i porozprávali, zahrali... Za námet sa poďakovali vychovávateľke pani Bibiáne Baňackej.

 • Tvorivé vianočné dielne - fotogaléria


   Tvorivé vianočné dielne Tvorivé vianočné dielne Tvorivé vianočné dielne Tvorivé vianočné dielne
Internetová žiacka knižka TOPlist