Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Novinky zo života školy

 • Spoločenské hry v 1. A


  Logo školy

  V pondelok 19. septembra 2016 sa žiaci I. A triedy spolu so svojou triednou učiteľkou Mgr. Danielou Jenčovou chystali na vychádzku spoznávať blízke okolie našej školy. Zlé počasie ich prinútilo k zmene naplánovanej činnosti. Žiaci zostali v škole a zahrali rôzne spoločenské hry v triede, ktoré ich veľmi zaujali. Naučili sa niečo nové, vzájomne sa lepšie spoznali a utužili si vzťahy medzi sebou.

 • Spoločenské hry v 1. A - fotogaléria


   Týždeň športu Týždeň športu Týždeň športu Týždeň športu
   Týždeň športu Týždeň športu Týždeň športu Týždeň športu
 • Detská olympiáda - EURÓPSKÝ TÝŽDEŇ ŠPORTU


  Týždeň športu

  V piatok 16. septembra 2016 pokračovali na našej škole ďalšie športové aktivity v rámci EURÓPSKEHO TÝŽDŇA ŠPORTU. Pre žiakov bola pripravená malá detská olympiáda. Žiaci tak súťažili v rôznych atletických disciplínach. Vyskúšali si svoje schopnosti v behu, ale aj v hode tenisovou loptičkou do diaľky. Radosť a nadšenie detí z pohybu bolo pre organizátorov spomínaných akcií tou najlepšou odmenou.

 • Detská olympiáda - EURÓPSKÝ TÝŽDEŇ ŠPORTU - fotogaléria


   Týždeň športu Týždeň športu Týždeň športu Týždeň športu
   Týždeň športu Týždeň športu Týždeň športu Týždeň športu
 • Štafetový beh a loptové hry - EURÓPSKÝ TÝŽDEŇ ŠPORTU


  Týždeň športu

  V pondelok 12. septembra 2016 v rámci EURÓPSKEHO TÝŽDŇA ŠPORTU sme pokračovali v športových aktivitách aj po skončení vyučovania. Žiaci 1. stupňa súťažili v atletike - štafetovom behu, kým žiaci žiaci 2. stupňa si zahrali loptové kolektívne hry. V utorok 13. septembra 2016 si žiaci svoje úlohy vymenili. Ako sa nám darilo pri športovaní ? Pozrite si naše fotogalérie:


  Európsky týždeň športu (fotogaléria)

 • Štafetový beh a loptové hry - EURÓPSKÝ TÝŽDEŇ ŠPORTU - fotogaléria


   Týždeň športu Týždeň športu Týždeň športu Týždeň športu
   Týždeň športu Týždeň športu Týždeň športu Týždeň športu
 • Hodina telesnej a športovej výchovy - EURÓPSKÝ TÝŽDEŇ ŠPORTU


  Týždeň športu

  Dnešný deň - pondelok 12. septembra 2016 sme v rámci EURÓPSKEHO TÝŽDŇA ŠPORTU začali hodinou telesnej a športovej výchovy na celej škole. Žiaci so svojimi učiteľmi si našli svoj kúsok športoviska a venovali sa rôznym pohybovým a zdraviu prospešným aktivitám. Pekné počasie len umocnilo pekné dojmy, ktoré si žiaci odniesli z tejto netradičnej športovej aktivity.


  Európsky týždeň športu - hodina telesnej a športovej výchovy

 • Hodina telesnej a športovej výchovy - EURÓPSKÝ TÝŽDEŇ ŠPORTU - fotogaléria


   Týždeň športu Týždeň športu Týždeň športu Týždeň športu
   Týždeň športu Týždeň športu Týždeň športu Týždeň športu
 • Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia


  Logo školy

  Tento pamätný deň sme si spoločne so žiakmi VIII. A triedy pripomenuli na hodine dejepisu besedou. O trpkom a krutom osude našich sečovských židovských spoluobčanov počas druhej svetovej vojny žiakom prišiel porozprávať pán Mgr. Marek Marjov zo Spojenej školy Sečovce. O osudoch ľudí rozprával na základe spomienok z rozhovorov s ľuďmi, ktorí prežili holocaust. Dobové fotografie Sečoviec, ako aj žijúcich svedkov tej doby ešte viac umocnili atmosféru na vyučovacej hodine. Rozprávanie pána Mgr. Marjova bolo poučné a zaujímavé. Spoločne veríme, že podobné chvíle v budúcnosti už nikdy nikto nebude prežívať !

 • Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia - fotogaléria


   Holocaust Holocaust Holocaust Holocaust
 • Európsky týždeň športu: Dni zdravej výživy


  Zdravá výživa

  Európsky týždeň športu v dňoch 10. - 17. septembra 2016 podporíme aj ponukou zdravej desiaty. Záujem o účasť v jednotlivých aktivitách a desiatu je potrebné nahlásiť svojmu triednemu učiteľovi do 8. septembra 2016 (štvrtok). Aktuálnu ponuku zdravej desiaty nájdete kliknutím na odkaz:


  Dni zdravej výživy na našej škole

 • Európsky týždeň športu: 10. - 17. september 2016


  Európsky týždeň športu

  Základná škola, Obchodná 5, Sečovce sa do Európskeho týždňa športu zapojí prostredníctvom týchto pohybových aktivít pre žiakov:

  1. Pondelok 12. septembra – zahájenie podujatia hodinou telesnej a športovej výchovy, Štafetový beh

  2. Utorok 13. septembra - Kolektívne športy: futbal, plážový volejbal, bedminton, florbal

  3. Streda 14. septembra - Zábavné, športové a pohybové hry: Bodová stena a Hra so štipcami

  4. Piatok 16. septembra - Detská olympiáda v atletike

  Pohybové aktivity sa budú konať vždy od 13:00 hod. podľa vopred vytvorených súpisiek žiakov.

 • Európsky týždeň športu: 10. - 17. september 2016


  Európsky týždeň športu

  Účelom Európskeho týždňa športu je propagácia športu a pohybových aktivít po celej Európe. Iniciatíva je zameraná na všetkých bez ohľadu na vek, vzdelanie či úroveň trénovanosti. So zameraním na šport pre všetkých je jeho cieľom inšpirovať Európanov k pravidelnej pohybovej aktivite a vytvoriť podmienky a príležitosti v každodennom živote ľudí, aby viac cvičili.

  INICIATÍVA BEACTIVE JE VÝZVOU PRE VŠETKÝCH EURÓPANOV K POHYBU!


  Plagát Európsky týždeň športu

 • Otvorenie školského roka je už za nami


  Otvorenie školského roka

  Slávnostné otvorenie školského roka 2016 / 2017 je už za nami. Pre starších žiakov školy už bežná prax, pre našich prváčikov výnimočný deň. Prvýkrát prekročili brány VEĽKEJ ŠKOLY. Začala sa pre nich dlhá cesta získavania vedomostí a zručností, ktoré potom budú môcť uplatniť v svojom živote. Spoznali svoje nové pani učiteľky, ako aj nových kamarátov a kamarátky. Na tejto ceste poznania im držíme palce a prajeme veľa úspechov počas pôsobenia na našej základnej škole.


  Slávnostné otvorenie školského roka 2016 / 2017 (fotogaléria)

 • Slávnostné otvorenie nového školského roka

  2016 / 2017


  Otvorenie školského roka

  Riaditeľstvo Základnej školy na ulici Obchodná 5, Sečovce oznamuje žiakom, rodičom a širokej verejnosti, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2016 / 2017 sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2015 o 9.00 hod. v priestoroch za budovou školskej jedálne. V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie školského roka uskutoční v priestoroch školskej telocvične. Tešíme sa hlavne na Vás, naši budúci prváci !

 • Ako to bude v školskom roku 2016 / 2017 ?


  Logo školy

  Školský rok 2016 / 2017 sa začína 1. septembra 2016 (štvrtok). Pravidelné školské vyučovanie sa začína v pondelok 5. septembra 2016. Vyučovanie v prvom polroku končí 31. januára 2017 (utorok). Vyučovanie v druhom polroku 2016 / 2017 sa začína 1. februára 2017 (streda) a končí 30. júna 2017 (piatok). K dôležitým akciám patrí TESTOVANIE 5 - 2016 pre žiakov 5. ročníka, ktoré sa uskutoční 23. novembra 2016. Našich deviatakov čaká TESTOVANIE 9 - 2017, ktoré sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda).

Internetová žiacka knižka TOPlist