Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Novinky zo života školy

 • Voľné pracovné miesto


  Voľné miesto

  V zmysle § 11 ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca učiteľ / učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie. Viac informácii na:


  Voľné pracovné miesta

 • Letná škola hier - piatok 15. 7. 2016


  Letná škola hier

  Piatok 15. júla 2016 program pozostával z rôznych aktivít, ktorých úlohou bola príprava na splnenie hlavnej myšlienky dňa, zahrať si divadielko o smutnej princeznej Chichôtke. Žiaci na hudobno-pohybovej príprave dramatizovali príbeh, v ďalšej časti pripravovali maľované kulisy a piekli perníčky na svadobnú hostinu, ktorá bola súčasťou divadielka. Tiež otestovali svoju šikovnosť v športových súťažiach. V závere dňa všetci odohrali pre rodičov a kamarátov nacvičený príbeh o Chichôtke. Všetkým sa týždeň na Obchodnej v Letnej škole hier páčil, čo teší najmä nás učiteľov – prázdninových animátorov.


  Fotogaléria Letná škola hier (3 fotogalérie)

 • Letná škola hier - piatok 15. 7. 2016 - fotogaléria


   Letná škola hier Letná škola hier Letná škola hier Letná škola hier
   Letná škola hier Letná škola hier Letná škola hier Letná škola hier
 • Letná škola hier - streda 13.7. 2016


  Letná škola hier

  Streda 13. júla 2016 sa niesla v duchu fair play. Heslo dňa bolo: Buď húževnatý, ale buď čestný, a keď nemôžeš byť oboje, buď čestný. 44 účastníkov čakal pestrý program. Dopoludnia to bola pohybovo-poznávacia aktivita, v ktorej po družstvách riešili úlohy, za ktoré získali zvitky s 11 zásadami Fair play. Odmenou bol nájdený poklad a návšteva bowlingu v zariadení Slza Sečovce. Popoludní to boli zábavné športové súťaže, ako navliekanie šnúrok do botasky, prenášanie vody v lyžici, skákanie na švihadle, kočiarikový slalom, lopta po lane, triafanie na cieľ a prenášanie loptičiek s obutými chodúľami. Všetci účastníci sa nesmierne snažili a v súťažiach ukázali nielen svoju šikovnosť a obratnosť, ale aj to, že zásady fair play poznajú a sú im vlastné.


  Fotogaléria Letná škola hier - streda 13. 7. 2016

 • Letná škola hier - streda 13. 7. 2016 - fotogaléria


   Letná škola hier Letná škola hier Letná škola hier Letná škola hier
   Letná škola hier Letná škola hier Letná škola hier Letná škola hier
 • Letná škola hier - utorok 12.7. 2016


  Letná škola hier

  Utorok 12. júla 2016 sa deti počas LETNEJ ŠKOLY HIER zúčastnili aj návštevy detského športového areálu na Alejovej ulici v Košiciach. Deti sa tam vyšantili na preliezkách, mali možnosť zajazdiť si na šliapacích autíčkach, kolobežkách. Zahrali si rôzne hry v prírode a zacvičili si v prírodnej posilňovni. Deťom sa výlet páčil a všetci sme sa bezpečne vrátili späť do školy.


  Fotogaléria Návšteva detského športového areálu v Košiciach

 • Letná škola hier - utorok 12.7. 2016 - fotogaléria


   Letná škola hier Letná škola hier Letná škola hier Letná škola hier
   Letná škola hier Letná škola hier Letná škola hier Letná škola hier
 • Letná škola hier - utorok 12.7. 2016


  Letná škola hier

  Utorok 12. júla 2016 sa deti počas LETNEJ ŠKOLY HIER zúčastnili návštevy leteckého múzea v Košiciach. Prezreli si rôzne lietadlá, stíhačky, helikoptéry, ktoré pochádzajú zo Slovenska, ale aj tie, ktoré boli dovezené z rôznych krajín. Súčasťou leteckého múzea sú aj dva hangáre so starými autami a motorkami. Jeden z týchto hangárov je v štýle, ktorý nám pripomína 70. - 80. roky. Deťom sa v expozíciach múzea veľmi páčilo.


  Fotogaléria Návšteva Leteckého múzea v Košiciach

 • Letná škola hier - utorok 12.7. 2016 - fotogaléria


   Letná škola hier Letná škola hier Letná škola hier Letná škola hier
   Letná škola hier Letná škola hier Letná škola hier Letná škola hier
 • Letná škola hier - pondelok 11.7. 2016


  Letná škola hier

  V pondelok 11. júla 2016 pondelok sme začali letnú školu hier športovími súťažami, víťazná rodinka si poobede z tajomnej igelitky vytiahla rôzne odmeny. Poobede deti čakala tvorivá dielňa, kde si deti spolu vytvorili patchworkový plagát. Potom sa osviežili vojnou s vodnýmí balónmi, a nakoniec ich čakal cukríkový ohňostroj.


  Fotogaléria Letná škola hier (3 fotogalérie)

 • Letná škola hier - pondelok 11.7. 2016 - fotogaléria


   Letná škola hier Letná škola hier Letná škola hier Letná škola hier
   Letná škola hier Letná škola hier Letná škola hier Letná škola hier
 • Školský rok 2015 / 2016 je už minulosťou


  Ukončenie školského roka

  Školský rok 2015 / 2016 je už minulosťou. Počas slávnostného ukončenia boli ocenení žiaci školy, ktorí dosiahli najlepšie študijné výsledky a reprezentovali školu v rôznych vedomostných a športových súťažiach. Ocenení boli aj žiaci, ktorí sa zapojili do zberu papiera. Tradične bol vyhodnotený TOP ŽIAK / ŽIAČKA ŠKOLY. Na základe študijných výsledkov a úspešnej reprezentácie školy počas deviattich rokov štúdia sa TOP ŽIAČKOU stala žiačka IX. C VERONIKA PATAKYOVÁ. Srdečne blahoželáme a prajeme jej veľa úspechov na novej škole. Záver patril deviatakom, ktorí po dojímavej rozlúčke poslednýkrát zasadli do školských lavíc ...


  Fotogaléria Slávnostné ukončenie školského roka

  2015 / 2016 (4 fotogalérie)

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2015 / 2016


  Ukončenie školského roka

  Riaditeľstvo Základnej školy na ulici Obchodná 5, Sečovce oznamuje žiakom, rodičom a širokej verejnosti, že slávnostné ukončenie školského roka 2015 / 2016 sa uskutoční vo štvrtok 30. júna 2016 o 9.00 hod. v priestoroch za budovou školskej jedálne. V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie školského roka uskutoční v priestoroch školskej telocvične.

 • Drak na nedeľné popoludnie


  Drak na nedeľné popoludnie

  Základná škola, Obchodná 5, Sečovce je pobočkou Základnej umeleckej Sečovce, v ktorej sa vyučuje aj literárno-dramatický odbor. Žiakmi literárno-dramatického odboru (ďalej LDO) sú žiaci prvého, tretieho a štvrtého ročníka v počte 12. Vyvrcholením štúdia bola prezentácia muzikálu Drak na nedeľné odpoludnie, ktorým sa predstavili žiaci LDO v dopoludňajších hodinách žiakom prvého ročníka a popoludní svojim rodičom. Malí herci sa snažili zahrať svoju rolu čo najlepšie. Potlesk bol odmenou za ich snahu. Veríme, že aj v ďalšom školskom roku si títo žiaci vyplnia popoludnie zmysluplnou činnosťou, prácou v LDO.


  Fotogaléria Drak na nedeľné popoludnie

 • Besiedka žiakov I. B triedy


  Besiedka v I. B

  V piatok 17. júna 2016 patril mamkám a oteckom žiakov I. B triedy, ktorých si ich deti pozvali na besiedku. Celá besiedka sa niesla v duchu lásky a úcty k rodičom. Spojili sa tu dva sviatky: Deň matiek a Deň otcov. Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. V prostredí rodiny sa delíme so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní prekonávať životné prekážky. V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o živote a formuje sa základný rebríček hodnôt dôležitý pre celý život. Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte a službe slabším. Preto je rodina nenahraditeľná. Deti vyjadrili svoju lásku tancom, básňami a piesňou. V závere obdarovali svojich najbližších vlastnoručne zhotovenými darčekmi.

 • Besiedka žiakov I. B triedy - fotogaléria


   Besiedka v I. B Besiedka v I. B Besiedka v I. B Besiedka v I. B
 • Rozprávkovník v II. A


  Rozprávnovník

  V mesiaci jún žiaci II. A boli v Mestskej knižnici v Sečovciach prevziať cenu za prvé miesto v súťaži Rozprávkovník. Celý školský rok spoločne s triednou učiteľkou PaedDr. Monikou Červeňákovou počas triednych akcií, krúžku i vyučovania spoločne čítali knihy. O prečítaných knihách besedovali. Snažili sa čítať s porozumením. Všetci žiaci sa zlepšili v kvalite i kvantite čítaného textu. Zamerali sa na čítanie slovenských ľudových rozprávok, vyhľadávali informácie v encyklopédiách. Inšpirovali sa výstavou liečivých rastlín a pripravili si o nich projekty, ktoré prezentovali. Z repíka lekárskeho si uvarili chutný čaj. Zahrali sa na ilustrátorov. Ich výkresy zdobili mestskú knižnicu. Ďakujeme knihovníčke Márii Majovskej za spoločne strávené chvíle.


  Fotogaléria Rozprávkovník v II. A

 • 20. jún - Svetový deň utečencov


  20. jún - Svetový deň utečencov

  V tento deň sa pozornosť sveta upriamuje na osudy ľudí, ktorí boli nie svojou vinou vyhnaní zo svojich domovov, alebo ich museli opustiť pod tlakom vojen, konfliktov či politického prenasledovania. Pri tejto príležitosti žiakov 3. ročníka pracovníčka Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach Mgr. Svetlana Košková oboznámila so životom utečencov v tomto zariadení. Zároveň ich oboznámila s ich písmom a tak si mohli vyskúšať napísať svoje meno v arabštine.

 • Svetový deň utečencov - fotogaléria


   Svetový deň utečencov Svetový deň utečencov Svetový deň utečencov
 • Letná škola hier 2016 - Zábavné leto


  Zábavné leto

  Základná škola, Obchodná 5, Sečovce organizuje LETNÚ ŠKOLU HIER 2016 - ZÁBAVNÉ LETO v termíne od 11. júla do 15. júla 2016 v čase od 7.30 do 16.00 hod.. Letná škola hier je určená pre žiakov 1. - 8. ročníka. Pre detí je pripravený pestrý program so zaujímavými aktivitami. Cena je 25 € na žiaka (3x strava, cena výletu, rôzne ceny do súťaží ...). Návratky je potrebné zaslať do 24. júna 2016 na sekretariát školy p. Rozmanovej. Viac o letnej škole hier, ako aj návratku nájdete v priloženom súbore:


  Plagát a návratka k LETNEJ ŠKOLE HIER 2016

 • Vojaci z Trebišova v našej škole


  Vojaci v škole

  V stredu 22. júna 2016 profesionálni vojaci 21. zmiešaného mechanizovaného práporu v Trebišove zavítali do našej školy, aby žiakov zoznámili s prácou a poslaním príslušníkov Ozbrojených síl. Na pripravených stanovištiach žiakov čakali ukážky prvej pomoci, náuka o strelných zbraniach, chemická ochrana. Takto sa oboznámili s bojovou technikou i ručnými zbraňami používanými v podmienkach práporu. Najviac žiakov lákalo vyskúšať si streľbu zo zbraní, protichemický oblek, plynovú masku, výstroj s prilbou, hádzanie granátom do diaľky. Maskovanie tváre farbami a obväzovanie ruky alebo nohy žiaci prijali s nadšením. Podľa nadšenia a záujmu detí o prácu príslušníkov OS SR sme sa lúčili s pocitom, že v tento deň chce byť vojakom snáď každý.


  Fotogaléria Vojaci z Trebišova v našej škole

 • Vojaci z Trebišova v našej škole - fotogaléria


   Výlet na hrad Parustan - 5. ročník Výlet na hrad Parustan - 5. ročník Výlet na hrad Parustan - 5. ročník Výlet na hrad Parustan - 5. ročník
   Výlet na hrad Parustan - 5. ročník Výlet na hrad Parustan - 5. ročník Výlet na hrad Parustan - 5. ročník Výlet na hrad Parustan - 5. ročník
 • Výlet do ZOO a STEELPARKU - 5. ročník


  ZOO a STEELPARK

  Dňa 10. júna 2016 výlet piatakov pokračoval návštevou ZOO v Košiciach. Piataci si prezreli rôzne druhy zvierat, objavil sa aj biely tiger a vlci, t. j. zvieratá, ktoré sa návštevníkom ZOO skrývajú. Nasledovala prehliadka Steel Parku, zábavno-kreatívna fabrika, ktorá je interaktívnym centrom pre deti a dospelých. Pracovníci žiakom prostredníctvom množstva pokusov a ukážok sprostredkovali príbeh ocele. Pri odchode si mohli žiaci zakúpiť vyrobené oceľové autíčko. K super zážitkom a množstvu spomienok prispelo aj výborné počasie. Výlet sa piatakom určite vydaril.

 • Výlet do ZOO a STEELPARKU - 5. ročník - fotogaléria


   Výlet na hrad Parustan - 5. ročník Výlet na hrad Parustan - 5. ročník Výlet na hrad Parustan - 5. ročník Výlet na hrad Parustan - 5. ročník

  Fotogaléria Výlet do ZOO KOŠICE - 5. ročník


  Fotogaléria Výlet do STEELPARKU KOŠICE - 5. ročník

 • Výlet na hrad Parustan - 5. ročník


  Výlet na Parustan

  Dňa 9. júna 2016 zorganizovali triedni učitelia pre žiakov piatych ročníkov školský výlet. Vo štvrtok sa piataci vybrali na veľkú túru do Bačkovskej doliny spoznávať krásy blízkeho okolia. Mohli si tak obhliadnuť zrúcaniny stredovekého hradu Parustan. Po siedmich kilometroch rezkého pochodu nasledovala úžasná opekačka. Počas náročného pochodu žiaci vyhladli, všetkým slanina a špekáčiky náramne chutili. Žiaci si obzreli zrúcaniny neďalekého hradu Parustan. Domov sa vrátili plní nových zážitkov, na ktoré budú ešte dlho spomínať.

 • Výlet na hrad Parustan - 5. ročník - fotogaléria


   Výlet na hrad Parustan - 5. ročník Výlet na hrad Parustan - 5. ročník Výlet na hrad Parustan - 5. ročník Výlet na hrad Parustan - 5. ročník

  Fotogaléria Výlet na Parustan - 5. ročník

 • Celoslovenské kolo súťaže ČO VIEŠ O HVIEZDACH


  ČO VIEŠ O HVIEZDACH

  Celoslovenské kolo súťaže ČO VIEŠ O HVIEZDACH organizovala Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Súťaž sa konala 8. júna 2016 v priestoroch Študentského domova Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Súťaž pozostávala z riešených príkladov, slepej mapky nočnej oblohy, testu z histórie astronómie a ústneho kola. Našu školu reprezentoval už tradične JAKUB POPOVIČ z VIII. A, ktorý sa umiestnil na 9. mieste. K úspechu srdečne gratulujeme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.

 • Výlet do Bardejova - 2. ročník


  Výlet do Bardejova

  Dňa 7. júna 2016 sa druháci pod vedením triednych učiteliek vybrali spoznávať krásy Bardejovských kúpeľov a Bardejova. V Múzeu ľudovej architektúry Šarišského múzea navštívili originálne stavby prenesené z pôvodných lokalít do areálu skanzenu. Prezreli si zrubové stavby, obytné domy s pôvodným vybavením, vrtáreň vodovodných rúr i sakrálne klenoty - gréckokatolícke kostolíky s ikonostasmi. Pokračovali prehliadkou Národopisnej expozície, Lekárenskej expozície a expozície Dejiny Bardejovských Kúpeľov. Videli tam kroje, remeslá, starú lekáreň... Prechádzku po kúpeľoch ukončili pri liečivých prameňoch a presunuli sa do slobodného kráľovského mesta – Bardejov. Tam si prezreli historickú radnicu, kostol a námestie. Počasie im prialo, výlet sa vydaril.


  Fotogaléria Výlet do Bardejova - 2. ročník

 • Škola v prírode - 4. ročník


  Škola v prírode

  V dňoch 30. mája – 3. júna 2016 sa žiaci IV. ročníka zúčastnili školy v prírode v horskom hoteli Biela Medvedica v Nízkych Tatrách. V tomto krásnom prostredí žiaci strávili neuveriteľných 5 dní poznávaním, pozorovaním prírodných krás a turistikou. Navštívili Bystriansku jaskyňu, miestnu farmu Ajax a Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline. Animačný program zahŕňal množstvo edukačných aktivít, vedomostné a zábavné kvízy, tance a hry. Pyžamová párty, diskotéka, prírodopisný kvíz medzi triedami patrili medzi najočakávanejšie chvíle každého večera. Za mnohé aktivity boli deti odmenené. Domov si odniesli veľa zážitkov a spomienok.


  Fotogaléria Škola v prírode - 4. ročník

 • Mliečna desiata - vyhodnotenie


  Miečna desiata

  Záujem o zdravú mliečnu desiatu bol veľký. Bola zameraná na mliečne výrobky, ktoré boli objednané čerstvé a bez konzervantov, alebo pripravené v našej školskej jedálni. Počas celého týždňa sa predalo spolu 1179 desiat. Za zabezpečenie a prípravu mliečnej desiaty veľmi pekne ďakujeme vedúcej školskej jedálne Irenke Hankoščákovej a našim kuchárkam.

 • Mliečna desiata - vyhodnotenie


  Mliečna desiata - tabuľka
  Deň Desiata Počet kusov
  Pondelok Detská krupica s posýpkou a ovocný čaj 294
  Utorok Tvarohová šatôčka a jogurtové mlieko 200
  Streda Krajec chleba so syrečkovou nátierkou a mliečny nápoj Dráčik 217
  Štvrtok Termix vanilkový, rožok a ovocný čaj 195
  Piatok Čokoládový pudding s piškótami a ovocný džús 273

 • Mliečna desiata - fotogaléria


   Mliečna desiata Mliečna desiata Mliečna desiata Mliečna desiata
   Mliečna desiata Mliečna desiata Mliečna desiata Mliečna desiata
 • Slovenský deň a Deň detí


  Slovenský deň

  4. ročník Slovenského dňa spojeného s Dňom detí je už minulosťou. Tí, ktorí sa ho zúčastnili, budú naň ešte dlho spomínať. Pekné počasie, spev a tanec našich žiakov, tvorivé dielne, vystúpenie humoristickej skupiny DRIŠĽAK, záverečná tombola sa postarali o dobrú náladu dňa 1. júna 2016. Riaditeľstvo Základnej školy na Obchodnej ulici 5 v Sečovciach ďakuje touto cestou všetkým priateľom, ktorí svojou troškou prispeli k úspešnému priebehu Slovenského dňa.

 • Slovenský deň a Deň detí - fotogaléria a videogaléria


  Slovenský deň


  Fotogaléria Slovenský deň a Deň detí (9 fotogalérií)


  Videogaléria Slovenský deň a Deň detí (3 videogalérie)

 • 31. máj - svetový deň bez tabaku


  Deň bez tabaku

  31. máj je vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň bez tabaku. Tento deň je celosvetovou iniciatívou zameranou na zvýšenie povedomia o negatívnych dopadoch užívania tabaku. Aj žiakom našej školy sa snažíme prostredníctvom rôznych aktivít priblížiť význam tohto dňa. V piatok (27. mája) to bola rozhlasová relácia, v utorok (31. mája) to boli videá s problematikou boja proti fajčeniu v III. A triede. Veríme, že aj týmito aktivitami prispievame k tomu, aby si žiaci našej školy uvedomovali dôsledky fajčenia a radšej s fajčením ani nezačali.

 • 31. máj - svetový deň bez tabaku


  Deň bez tabaku

  V pondelok (30. mája) žiaci I. stupňa súťažili vo fúkaní. Ich úlohou bolo odfúknuť čo najďalej vrchnák z PET fľaše. Za každú triedu súťažil 1 chlapec a 1 dievča počas veľkej prestávky vo vestibule školy. V kategórii prvákov zvíťazili SOŇA BUZINKAIOVÁ a MICHAL TYNIK - I. A. Medzi druhákmi boli najlepší LIANA NOVÁKOVÁ - II. A a IVAN MARC - II. C. Najúspešnejšími tretiakmi sa stali LAURA DUDIČOVÁ a VLADIMÍR KOLESÁR - III. B. Z našich štvrtákov zvíťazili DANIELA KARIŠKOVÁ - IV. B a KEVIN KARIŠKO - IV. A.

 • Svetový deň bez tabaku - fotogaléria


   Deň bez tabaku Deň bez tabaku Deň bez tabaku Deň bez tabaku
   Deň bez tabaku Deň bez tabaku Deň bez tabaku Deň bez tabaku

Novinky zo života školy 2015 / 2016


Internetová žiacka knižka TOPlist