Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Novinky zo života školy

Jedálny lístok 27. marec - 31. marec 2017


Tlačivá pre 2% daní pre našu školu - časť 2% daní pre školu


 • Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018


  Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018

  Základná škola, Obchodná 5, Sečovce srdečne pozýva všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na slávnostný zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch 1. apríla 2017 (sobota) a 2. apríla 2017 (nedeľa) v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod.. V prípade, že sa zápisu v danom termíne nemôžete zúčastniť, zapísať svoje dieťa do školy môžete v pracovných dňoch od 3. do 31. apríla 2017 v čase od 8.00 h do 14.30 hod. na sekretariáte školy.


  Viac informácií k zápisu na ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

 • Dejepisná olympiáda - krajské kolo Košice


  Dejepisná olympiáda - krajské kolo

  Dňa 27. marca 2017 (pondelok) sa uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády pre žiakov 7. - 9. ročníka základných škôl v Košiciach na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej. Našu školu reprezentovala v kategórii C Anna Remenická z IX. A, ktorá skončila na 2. mieste.


  K dosiahnutému výsledku žiačke srdečne blahoželáme !


  Diplom za 2. miesto Krajské kolo Dejepisnej olympiády

 • TESTOVANIE 9 - 2017


  Testovanie NUCEM

  Vážení rodičia deviatakov, milí deviataci, celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl TESTOVANIE 9 - 2017 sa uskutoční dňa 5. apríla 2017 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Na našej škole prebehne TESTOVANIE 9 - 2017 dvoma rovnocennými spôsobmi: písomnou formou a elektronickou formou, tzv. E-TESTOVANIE. Náhradný termín TESTOVANIA 9 - 2017 sa uskutoční 20. apríla 2017 (štvrtok) v Košiciach.


  Viac informácií aj na našej stránke v časti


  TESTOVANIE 9 !


  www.nucem.sk - TESTOVANIE 9

  www.etest.sk - E-TESTOVANIE 9-2017

 • Administrátori Testovania 9 - 2017


  Meno a priezvisko Spôsob administrácie
  Ing. Renáta Strapoňová Koordinátorka pre testovanie
  Mgr. Ján Vaľovský Informačný technik pre E-TESTOVANIE
  Administrátor testovania
  Mgr. Marta Kačuňová Administrátorka testovania
  Mgr. Daniela Sotáková Administrátorka testovania
  Mgr. Ondrej Ondovčík Administrátor testovania
  Mgr. Milan Siksa Administrátor testovania
  Mgr. Martin Magyar Administrátor testovania
  PhDr. Bibiana Kravcová Administrátorka testovania
 • Projekt IHRISKO od spoločnosti TESCO


  Projekt IHRISKO od spoločnosti TESCO

  Vážení rodičia, prosíme Vás o podporu v hlasovaní za projekt našej školy „Ihrisko“. Hlasovať je možné získaným žetónom za nákup v ktoromkoľvek obchode spoločnosti TESCO v čase od 8. marca do 4. apríla 2017 vhodením hlasovacieho žetónu v našom regióne. Informácie nájdete na facebooku: Sovy zo ZŠ Obchodná a na našej web stránke školy: www.zsobchodna.eu. Za vašu podporu ďakujeme.

 • Úspešný DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ


  Deň otvorených dverí je už mnulosťou

  V piatok 24. marca 2017 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Zúčastnili sa ho preškoláci - budúci prváčikovia spolu so svojimi rodičmi. Dozvedeli sa, ako funguje život na našej škole, ako prebieha vyučovací proces v jednotlivých triedach. Prezreli si školské priestory: telocvičňu, odborné učebne fyziky, chémie, stolárske dielne. Pevne veríme, že sa s Vami, predškoláci - budúci prváci, stretneme aj na slávnom zápise v apríli 2017 !


  Deň otvorených dverí - 24. marec 2017 (7 fotogalérií)


  Deň otvorených dverí - 24. marec 2017 (3 fotogalérie)

 • Deň otvorených dverí - 24. marec 2017


  Deň otvorených dverí - 24. marec 2017

  Riaditeľstvo Základnej školy na ulici Obchodná 5, Sečovce srdečne pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 24. marca 2017 (piatok) so začiatkom o 9.00 hod.. Môžete sa tešiť na zaujímavú prezentáciu o škole, prehliadku školských priestorov, ako aj ukážku vyučovacích hodín. Tešíme sa na Vašu návštevu !

 • Deň otvorených dverí - 24. marec 2017


   Deň otvorených dverí - 24. marec 2017
 • E-TESTOVANIE 9 - 2017 - generálna skúška


  Testovanie NUCEM

  Vážení rodičia deviatakov, milí deviataci, E-TESTOVANIE 9-2017 je elektronická forma testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl (Testovanie 9, resp. T9). Je rovnocenné s papierovou formou Testovania 9. Generálna skúška sa uskutoční dňa 22.marca 2017 (streda). Cieľom Generálnej skúšky E-T9 je, aby žiaci mali možnosť absolvovať všetky procesy spojené s "ostrým" testovaním ETEST-T9. Zároveň si žiaci môžu preveriť svoje vedomosti a vyskúšať si elektronické testovacie prostredie ETEST. Prihlasovanie žiakov na riadny termín E-TESTOVANIA 9-2017 (5. apríl 2017 - streda) sa uskutoční po Generálnej skúške ETEST - T9.


  Viac informácií aj na našej stránke v časti TESTOVANIE 9 !

 • E-TESTOVANIE 9 - 2017 - generálna skúška


  Testovanie NUCEM

  Žiaci, ktorí prejavia záujem absolvovať toto testovanie elektronickou formou sa zúčastnia na Generálnej skúške elektronickej formy Testovania 9. Podrobnejšie informácie o testovaní poskytne koordinátorka testovania Ing. Renáta Strapoňová, telefón: 0948 726 692. Dôležité informácie k papierovej aj elektronickej forme testovania deviatakov nájdete aj na týchto stránkach:

  www.nucem.sk - TESTOVANIE 9

  www.etest.sk - E-TESTOVANIE 9-2017

 • E-TESTOVANIE 9 - 2017 - generálna skúška


  E - Testovanie 9 - 2017: Administrátori - generálna skúška
  Meno a priezvisko Spôsob administrácie
  Ing. Renáta Strapoňová Hlavná koordinátorka pre testovanie
  Mgr. Ján Vaľovský Informačný technik pre E-TESTOVANIE
  Administrátor elektronického testovania
  Mgr. Marta Kačuňová Administrátorka elektronického testovania
  Mgr. Stanislav Svepeš Administrátor elektronického testovania
 • E-TESTOVANIE 9 - 2017 - generálna skúška


  Testovanie NUCEM

  Počas generálnej skúšky E-TESTOVANIA 9 - 2017 vyučovanie pre žiakov 1. - 8. ročníka bude prebiehať podľa platného vyučovacieho rozvrhu hodín pre daný deň. Žiaci 9. ročníkov, ktorí v daný deň sa nezúčastnia elektronického testovania, sa takisto zúčastnia vyučovania podľa rozvrhu hodín platného pre daný deň. Po skončení Generálnej skúšky ETEST9 - 2017 žiaci 9. ročníkov pokračujú vo vyučovaní podľa rozvrhu hodín platného pre daný deň.

 • Vesmír očami detí - ocenené práce


  Vesmír očami detí - ocenené práce

  Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína usporiadalo okresné kolo tradičnej celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Medzi vystavenými prácami žiakov v 2. kategórii (1. stupeň) boli aj práce našich žiakov Filipa Jančíka, Emmy Kičinkovej, Tatiany Madeline Tomášovej a Alžbety Némethovej. V 3. kategórii (2. stupeň) boli vystavené práce Nataše Ďurkovej a Mareka Leškaniča. Práce sú vystavené v dňoch od 16. marca 2017 do 28. marca 2017 vo výstavnej miestnosti Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove.


  K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme !

 • Pytagoriáda P3 - P8 - obvodné kolo Trebišov


  Pytagoriáda P3 - P8 - obvodné kolo

  Dňa 14. marca 2017 (utorok) sa uskutočnilo obvodové kolo Pytagoriády v kategórii P3 - P8 pre 3. - 8. ročník základných škôl v priestoroch Centra voľného času v Trebišove. Najlepšie umiestnenie dosiahla Hana Hovozdiková zo VII. B, ktorá skončila na 1. mieste a Jakub Rimbala z III. B s Michalom Tynikom z V. B, ktorí skončili na druhom mieste.


  K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme !


  Výsledky Pytagoriády v kategórii P3 - P8 - obvodné kolo Trebišov

 • Fyzikálna olympiáda - obvodné kolo Trebišov


  Fyzikálna olympiáda - obvodné kolo

  Dňa 16. marca 2017 (štvrtok) sa uskutočnilo obvodové kolo Fyzikálnej olympiády pre žiakov 8. - 9. ročníka základných škôl v priestoroch Centra voľného času v Trebišove. Najlepšie umiestnenie dosiahol Jakub Popovič z IX. A, ktorý skončil na 2. mieste a postúpila na Krajské kolo Fyzikálnej olympiády do Košíc.


  K dosiahnutému výsledku srdečne blahoželáme !


  Výsledky Fyzikálnej olympiády - obvodné kolo Trebišov

 • CVČ hľadá superstar - triedne kolo II. B


  CVČ hľadá superstar - triedne kolo II. B

  Ako prípravu na obvodové kolo súťaže CVČ HĽADÁ SUPERSTAR sme zorganizovali v II. B triede triedne kolo tejto súťaže. Súťažilo 7 dievčat pod odborným dohľadom poroty v zložení: Mgr. Eva Ruskovská, Bibiana Baňacká, Mgr. Katarína Kutná. Poroota udelila tieto ocenenia: ZLATÉ PÁSMO: Adriana Kramérová, Tamara Šoltésová, Sarah Hudacká, Bianca Bérešová, Nina Lisyová; STRIEBORNÉ PÁSMO: Simona Ščerbová a BRONZOVÉ PÁSMO: Vanesa Kotuľáková. Dievčatám blahoželáme a želáme ešte veľa pekných chvíľ so spevom.


  CVČ hľadá superstar - triedne kolo II. B - fotogaléria

 • Medzinárodný týždeň priateľstva


  Medzinárodný týždeň priateľstva

  Priateľstvo je v živote človeka veľmi dôležité. V tomto školskom roku sme tak ako roky opäť pripravili týždeň priateľských aktivít. Aktivity sme v našej škole realizovali od pondelka 27. februára do piatka 3. marca 2017. V pondelok sme odštartovali Medzinárodný týždeň priateľstva rozhlasovou reláciou. Prostredníctvom tejto relácie boli žiaci oboznámení s významom celého týždňa, s pripravovanými aktivitami a vypočuli si výzvu k tvorbe balónov priateľstva. Silu a dôležitosť priateľstva sme žiakom priblížili aj prostredníctvom prezentácií a videí, ktoré boli premietané v utorok na chodbách školy.


  Medzinárodný týždeň priateľstva - fotogaléria

 • Medzinárodný týždeň priateľstva


  Medzinárodný týždeň priateľstva

  V každej triede žiaci v stredu napísali na nafúknutý balón svoje mená – mená priateľov jednotlivých tried. Balóny za 1. a 2. stupeň sme potom vo štvrtok nainštalovali na chodbách školy. V závere týždňa si všetci žiaci mali možnosť priniesť do školy spoločenské hry a počas prestávok si tieto hry spoločne zahrali. Adalbert Ludwig Balling povedal: „Šťastný je ten, kto má priateľov a smie byť priateľom iných.“ My prajeme všetkým, aby takéto šťastie mohli zažiť.

  Koordinátorky Mgr. Katarína Kutná a Mgr. Daniela Sotáková.

 • Medzinárodný týždeň priateľstva - fotogaléria


   Valentínsky valentin Valentínsky valentin Valentínsky valentin Valentínsky valentin
   Valentínsky valentin Valentínsky valentin Valentínsky valentin Valentínsky valentin
 • Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín


  Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Dňa 1. marca 2017 v Trebišove sa uskutočnilo okresné kolo súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN v prednese poézie a prózy. V 1. kategórii v prednese prózy sa umiestnila na 3.mieste Bianca Bérešová z II. B. V 2. kategórii v prednese poézie sa umiestnila na 2.mieste Veronika Ferková z V. B. Našu školu ešte reprezentovali vjednotlivých kategóriách tieto žiačky: Vanessa Ďurková II. A a Zuzana Ferková z V. B. K úspešným výsledkom našim žiačkam srdečne blahoželáme !

 • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín


  Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu na Slovensku. Dňa 22. februára 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže jednotlivcov Hviezdoslavovho Kubína v umeleckom prednese detí pre I., II. a III. kategóriu – deti základnej školy. Do súťaže sa zapojilo 32 súťažiacich. Súťaž organizačne pripravila PaedDr. Monika Červeňáková a Mgr. Katarína Straková.


  Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

  Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

 • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín


  Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Súťažiaci svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávali literárne hodnoty. Rozširovali a prehlbovali literárne poznanie, tvorivosť, kultivovali jazyk, reč, zmysel pre rytmus, pestovali vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote. U detí sme upevnili sebavzdelávanie a efektívne využívanie voľného času. Odborné poroty si priamo vypočuli všetkých recitátorov. Po dôkladnej hodnotiacej práci na internej porade a následne verejne pred súťažiacimi vyhlásili výsledky a udelili diplomy a ceny.


  Výsledky Hviezdoslavovho Kubína - školské kolo

 • Valentínske popoludnie


  Valentín

  V stredu 15. februára 2017 sa popoludní stretli žiaci II. B na triednej akcii nazvanej Valentínske popoludnie. Na začiatku sa oboznámili s pôvodom a významom sviatku. Potom vyrobili valentínky pre rodičov. Druhá časť bola venovaná zábave. Žiaci si zatancovali, zaspievali a zasúťažili. Súťažili v obľúbených tanečných súťažiach akými sú loptičkový a stoličkový tanec. K tomu všetkému mali pripravené malé pohostenie, ktoré im pripravila ich spolužiačka Simonka. Pri zábave a dobrých kamarátoch čas ubehne veľmi rýchlo a tak to bolo aj v spomínaný deň. Ešte si podobné akcie pripravíme.


  Valentínske popoludnie II. B

 • Dejepisná olympiáda - obvodné kolo Trebišov


  Dejepisná olympiáda - obvodné kolo

  Dňa 14. februára 2017 (utorok) sa uskutočnilo obvodové kolo Dejepisnej olympiády pre žiakov 6. - 9. ročníka základných škôl v priestoroch Centra voľného času v Trebišove. Najlepšie umiestnenie dosiahla Anna Remenická z IX. A, ktorá skončila na 1. mieste a postúpila na Krajské kolo Dejepisnej olympiády do Košíc. Dobre sa darilo aj Šimonovi Korytkovi a Marekovi Leškaničovi zo VI. A, ktorí skončili na 5. a 6. mieste.


  K dosiahnutým výsledkom žiakom srdečne blahoželáme !


  Výsledky Dejepisnej olympiády - obvodné kolo Trebišov

 • Geografická olympiáda - obvodné kolo Trebišov


  Geografická olympiáda - obvodné kolo

  Dňa 7. februára 2017 (utorok) sa uskutočnilo obvodové kolo Geografickej olympiády pre žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl v priestoroch Centra voľného času v Trebišove. Najlepšie umiestnenie dosiahol Kristián Jevák z V. A, ktorý skončil na 3. mieste a Jakub Popovič z IX. A, ktorý skončil na 4. mieste.


  K dosiahnutým výsledkom žiakom srdečne blahoželáme !


  Výsledky Geografickej olympiády - obvodné kolo Trebišov

 • Matematická olympiáda - obvodné kolo Trebišov


  Matematická olympiáda - obvodné kolo

  Dňa 24. januára 2017 (utorok) sa uskutočnilo obvodové kolo Matematickej olympiády pre žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl v priestoroch Centra voľného času v Trebišove. Najlepšie umiestnenie dosiahla Anna Remenická z IX. A, ktorá skončila na 1. mieste a Kristína Trojčáková z IX. B, ktorá skončila na 4. mieste.


  K dosiahnutým výsledkom žiakom srdečne blahoželáme !


  Výsledky Matematickej olympiády - obvodné kolo Trebišov

 • Valentínsky bowling III. A


  Valentínsky bowling III. A

  Dňa 14. februára 2017 sa podvečer žiaci III. A stretli na bowlingu. Spolu so svojimi rodičmi si zahrali turnaj, na ktorý dozeral vrchný rozhodca. Hrali dvojice: dieťa s rodičom. Na 1. mieste sa umiestnil Alex Tutko s oteckom, nahrali 75 bodov. Druhá skončila rodina Štefaniková s počtom bodov 50. Na treťom mieste rodina Krížová, figúrky im spadli 47-krát. Smiali sme sa, že sa aspoň doma nebudú hádať, pretože Števko súťažil s oteckom a Miško s mamkou. Pani učiteľka Monika Červeňáková poďakovala za pekný večer, kde nechýbala dobrá nálada i malé valentínske prekvapenie.

 • Valentínsky večierok I. A


  Valentínsky večierok I. A

  13. februára 2017 sa uskutočnila triedna akcia I.A triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Daniely Jenčovej. Žiaci si vyhotovili papierové prekvapenie na Valentínka. S úsmevom na tvári odchádzali z akcie, že môžu niekoho obdariť svojím, vlastnoručne vyrobeným darčekom - Valentínkom.

 • Valentínsky večierok I. A - fotogaléria


   Valentínsky valentin Valentínsky valentin Valentínsky valentin Valentínsky valentin
   Valentínsky valentin Valentínsky valentin Valentínsky valentin Valentínsky valentin
 • Valentínsky bowling


  Valentínsky bowling

  Dňa 15. februára 2017 sa pri príležitosti Dňa sv. Valentína uskutočnil bowlingový turnaj medzi druhákmi, konkrétne II.D a tretiakmi, čiže III.B. Vydarené popoludnie začalo rozdávaním srdiečok symbolizujúcich lásku, priateľstvo, kamarátstvo. Pokračovalo zábavnou boowlingovou aktivitou oboch zúčastnených tried, v ktorej si žiaci zlepšovali pohybovú výkonnosť a telesnú zdatnosť. Žiaci odchádzali z bowlingu spokojní a zvedavo vyzvedali, kedy pôjdeme znova.

 • Valentínsky bowling - fotogaléria


   Valentínsky bowling Valentínsky bowling Valentínsky bowling Valentínsky bowling
   Valentínsky bowling Valentínsky bowling Valentínsky bowling Valentínsky bowling
 • Čitateľská súťaž pre tretiakov


  Čitateľská súťaž pre tretiakov

  V mesiaci január a február 2017 sa žiaci III. A pod vedením triednej učiteľky PaedDr. Moniky Červeňákovej zapojili do Čitateľskej súťaže pre žiakov základných škôl: Kniha, v ktorej sa píše o športe, ktorý obľubujem a Kniha, v ktorej sa píše o odvahe a o prekonávaní prekážok. Navštívili sme Mestskú knižnicu v Sečovciach, kde si pre nás pripravili čítanie o športe. Knihy sme hľadali v mestskej i školskej knižnici, priniesli si ich z domu, požičali si ich od kamarátov, susedov. V triede sme si urobili výstavu kníh na túto tému a pozvali sme na ňu deti z Školského klubu detí. Hoci nepatríme k vrcholovým športovcom, radi sa hýbeme, tešíme sa pohyb, tešíme sa na telesnú výchovu.

 • Čitateľská súťaž pre tretiakov - fotogaléria


   Čitateľská súťaž pre tretiakov Čitateľská súťaž pre tretiakov Čitateľská súťaž pre tretiakov Čitateľská súťaž pre tretiakov
   Čitateľská súťaž pre tretiakov Čitateľská súťaž pre tretiakov Čitateľská súťaž pre tretiakov Čitateľská súťaž pre tretiakov
Internetová žiacka knižka TOPlist