Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Novinky zo života školy

Inovovaný školský vzdelávací program


Jedálny lístok 22. máj - 26. máj 2017


 • Skáčeme pre zdravie - 3. ročník


  Skáčeme pre zdravie

  Dňa 22. mája 2017 sa do súťaže v skákaní cez švihadlo zapojilo spolu 69 žiakov 1. stupňac. Najlepšou triedou u našich prváčikov bola I.C, ktorá mala priemer 55,4 skokov na žiaka. U druhákov to bola II.C s priemerom 59,25 skokov na žiaka. Medzi tretiakmi zvíťazila III.C s priemerom 97,14 skokov na žiaka. V štvrtom ročníku s prehľadom zvíťazila IV.B s priemerom 108,6 skokov na žiaka, ktorá bola aj najlepšou triedou v rámci I. stupňa.


  Výsledky súťaže Skáčeme pre zdravie  Skáčeme pre zdravie - fotogaléria (4)

 • Triedne schôdze Združenia rodičov školy


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na ulici Obchodná 5, Sečovce, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 19. mája 2017 (piatok) o 16.30 hod sa uskutočnia triedne aktívy Združenia rodičov školy pod vedením triednych učiteľov.

 • Zasadnutie rady školy


  Logo školy

  Vážení rodičia, zamestnanci školy, pozývame Vás na zasadnutie Rady školy pri Základnej škole, Obchodná 5, Sečovce, ktoré sa uskutoční dňa 18. mája 2017 o 16:30 hod. (štvrtok) v pracovni riaditeľa školy. Tešíme sa na Vašu účasť. MUDr. Marek Kožuch, podpredseda Rady školy pri Základnej škole, Obchodná 5, Sečovce


  Pozvánka a program zasadnutia rady školy


 • Exkurzia do Štátnej vedeckej knižnice Košice


  Exkurzia do Štátnej vedeckej knižnice Košice

  Dňa 9. mája 2017 sa naši žiaci 7 a 8 ročníka študujúci nemecký jazyk, zúčastnili exkurzie do Šštátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Navštívili oddelenie nemeckej knižnice, ktorá úzko spolupracuje s Goetheho inštitútom. Žiaci sa dozvedeli základne informácie ohľadom služieb a registra knižnice. Pozreli si aj náučný film, ktorý im priblížil rôzne zaujímavosti o nemecky hovoriacich krajinách. Na zaver mali možnosť vyskúšať si svoje zručnosti pri nemeckých stolových hrách. Každý žiak si za odmenu odniesol aj malý darček v podobe odznaku.

 • Exkurzia do Štátnej vedeckej knižnice Košice - fotogaléria


   Slávik Slovenska -okresné kolo Slávik Slovenska -okresné kolo Slávik Slovenska -okresné kolo Slávik Slovenska -okresné kolo
 • Slávik Slovenska - okresné kolo


  Slávik Slovenska - okresné kolo

  Dňa 10. mája 2017 sa v Centre voľného času v Trebišove uskutočnilo Okresné kolo celoslovenskej súťaže Slávik Slovenska, na ktorom zaznamenala naša škola gigantický úspech. Vo všetkých troch súťažných kategóriách si naši žiaci vybojovali prvé miesto a zároveň získali postup na krajské kolo menovanej súťaže. V najmladšej kategórii (1. - 3.ročník) zvíťazila Nikolka Jenčíková, žiačka 2.C triedy. V strednej kategórii (4.- 6.ročník) si prvenstvo odniesol Šimon Korytko, žiak 6.B triedy a v najstaršej kategórii (7. - 9.ročník) zvíťazila Ema Sokolová, žiačka 8.A triedy.

  K úspešným výsledkom srdečne blahoželáme !


  Slávik Slovenska - okresné kolo - fotogaléria

 • Slávik Slovenska - okresné kolo - fotogaléria


   Slávik Slovenska -okresné kolo Slávik Slovenska -okresné kolo Slávik Slovenska -okresné kolo Slávik Slovenska -okresné kolo
   Slávik Slovenska -okresné kolo Slávik Slovenska -okresné kolo Slávik Slovenska -okresné kolo Slávik Slovenska -okresné kolo
 • Dejepisná súťaž DEJINY MESTA SEČOVCE


  Dejepisná súťaž REGIONÁLNE DEJINY-DEJINY MESTA SEČOVCE

  Dňa 10. mája 2017 sa uskutočnila na našej škole súťaž venovaná dejinám mesta Sečovce. Do súťaže sa zapojili žiaci 6. - 8. ročníka (6 družstiev). Žiaci preukázali kvalitné vedomosti v pripravenom teste. Víťazom po tuhom boji sa stalo družstvoVII. C - Róbert Petruška, Katarína Vargová, Sofia Rozmanová. Druhé miesto obsadila VI. A - Marek Leškanič, Michal Petrus. Na treťom mieste skončila VIII. C - Pavol Raniak, Filip Pencák. Štvrté miesto obsadila VII. A - Ema Kmecová, Matúš Varga, Matúš Pigula. Piate miesto patrilo VI. C - Matej Korba, Viliam Pristáš, Kristián Topor a šieste miesto získala VIII. B - Marek Jacko, Lucia Pristášová, Patrik Kišeda.

 • Dejepisná súťaž MEDZNÍKY 2. SVETOVEJ VOJNY


  Dejepisná súťaž MEDZNÍKY 2. SVETOVEJ VOJNY

  Dňa 5. mája 2017 sa uskutočnila v Centre voľného času v Trebišove dejepisná súťaž so zameraním na protifašistický odboj pod názvom MEDZNÍKY 2. SVETOVEJ VOJNY. Súťaž pripravil Okresný výbor Slovenského zväzu protifašitických bojovníkov. Súťaže sa zúčastnilo 13 družstiev. Naše družstvo v zložení Anna Remenická (IX. A), Šimon Leškanič (IX. B), Patrik Škvarkovský (IX. C) skončilo na druhom mieste.

  K úspešnému výsledku srdečne blahoželáme !

 • Týždeň finančnej gramotnosti


  Týždeň finančnej gramotnosti

  Žiakom prvého stupňa sme praktickým využitím poznatkov a ich prepojením s realitou posilnili povedomie o finančnej gramotnosti ako schopnosti využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. V stredu 3. mája 2017 pracovníci finančných inštitúcii Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group primerane veku vysvetlili deťom výhody stavebného sporenia a poistenia. Za preukázané vedomosti boli všetci žiaci odmenení rozvrhmi hodín, záložkami, perami i lízankami.


  Týždeň Finančnej gramotnosti - fotogaléria

 • Týždeň finančnej gramotnosti - ocenenie


  Týždeň finančnej gramotnosti

  Lišiak, maskot Prvej stavebnej sporitele, a. s. z vyše sto projektov vytvorených tretiakmi a štvrtákmi odmenil: Kristínu Suchaničovú z III. A - za projekt Ako som si nasporila na kolieskové korčule - vysvetlila v ňom, ako sporenie prispelo k naplneniu jej osobného cieľa; Elenu Jenčovú z III. B za projekt, v ktorom vysvetlila výhodu nákupov v akcii; Lauru Kamenskú z III. B a Sofiu Krajkovičovú z III. C - zaujali ich slovné úlohy venované finančnej gramotnosti; Dávida Tomáša zo IV. B - ten zostavil a porovnal cenu napolitánky v dvoch rôznych obchodoch.


  Týždeň Finančnej gramotnosti - fotogaléria

Internetová žiacka knižka TOPlist